Tin tức hoạt động các phường

Đảng ủy phường Tân Mai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW, sơ kết công tác các ban Đảng
Ngày đăng 06/11/2018 | 14:28  | View count: 110

Sáng ngày 22/10/2018, Đảng ủy phường Tân Mai đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính Trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sơ kết công tác các ban Đảng

     Tham dự có ông Trịnh Văn Khánh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, ông Triệu Hải Vân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Văn Huy - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, cùng các ông, bà, là trưởng các ngành, đoàn thể phường, các ông bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận.

     Qua 5 năm triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả nhất định; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên  đã tập trung triển khai quán triệt đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội phường đã phối hợp, tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt kết quả tốt. Theo đó, Uỷ ban MTTQ phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định về giám sát, phản biện xã hội đến cán bộ, nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân tham gia hoạt động giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Chủ động lựa chọn nội dung giám sát cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; Những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

     Trong công tác chính quyền, Đảng ủy đã chỉ đạo các ngành đoàn thể thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự công cộng được tập trung chỉ đạo và phân công cán bộ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục. Công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, duy trì hoạt động hiệu quả từ phường đến tổ dân phố.

     Quý IV/2018, Đảng bộ phường Tân Mai tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hơn nưa chất lượng hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ. Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc đạt TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ phường đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018.phong trào thi đua “Dân vận khéo" trên địa bàn đạt được những kết quả thiết thực, nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo thực hiện tốt, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Cụ thể các mô hình đạt hiệu quả như mô hình “tăng cường công tác quản ký trật tự đô thị , làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, đậu đỗ xe đúng nơi quy định", mô hình “tổ tự quản về an ninh trật tự".

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Khánh nhấn mạnh: để phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa, thời gian tới, đảng ủy, chính quyền phường Tân Mai tiếp tục tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình"dân vận khéo", đổi mới các hình thức vận động nhân dân, có các biện pháp linh hoạt, phù hợp với từng khu dân cư, từng gia đình và từng đối tượng cụ thể; phát động xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chú trọng phát huy những mô hình hiệu quả và tiếp tục nhân ra diện rộng tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận