Tin tức hoạt động các phường

Phường Định Công triển khai kế hoạch bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2018
Ngày đăng 06/11/2018 | 14:35  | View count: 95

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 31/01/2018 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai năm 2018. Chiều ngày 17/10/2018, UBND phường Định Công đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 167/KH-BCĐ về tổ chức bình xét Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2018; đồng thời triển khai Kế hoạch liên tịch số 169/KHLT/UBND-UBMTTQ về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018

     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng phó các ban ngành đoàn thể, các đồng chí trong Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường; các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố.

     Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường, đã triển khai Kế hoạch tới các đồng chí tại khu dân cư; đồng thời  phổ biến bảng chấm điểm gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa để các đồng chí Tổ trưởng về triển khai thực hiện tại khu dân cư, tổ dân phố của mình sao cho chính xác và hiệu quả.

     Theo Kế hoạch từ ngày 17/10/2018 đến ngày 28/10/2018, các Tổ dân phố hoàn thiện việc chấm điểm, họp bình xét các danh hiệu. Ngày 29/10/2018, Ban vận động các khu dân cư gửi tài liệu bình xét về Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường để tổng hợp. Từ ngày 31/10/2018 đến ngày 02/11/2018 Ban chỉ đạo phường họp bình xét Tổ dân phố văn hóa,  ra Quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2018 và 3 năm liên tục (2016-2017-2018) để tổ chức tuyên dương tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên toàn địa bàn phường; đề nghị Quận công nhận danh hiệu “tổ dân phố văn hóa” 3 năm liên tục. Đối với việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, theo Kế hoạch các khu dân cư tổ chức từ ngày 10/11/2018 đến ngày 18/11/2018.

     Việc tổ chức bình xét các danh hiệu để tuyên dương tại ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, để các gia đình các tổ dân phố thi đua trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội, thực hiện tang văn minh tiến bộ, tăng thêm tình cảm gắn bó đoàn kết, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hành vi ứng xử có văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn Phường văn minh đô thị./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận