Tin tức hoạt động các phường

Phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Ngày đăng 12/11/2018 | 09:25  | View count: 129

Chiều ngày 25/10/2018, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường Hoàng Văn Thụ triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018. Chủ trì hội nghị, có đồng chí Trần Thu Thúy - ĐUV, PCT UBND phường, Trưởng BCĐ trợ giúp người nghèo phường, các đồng chí trưởng ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ và các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng ban CTMT 14 khu dân cư; 64 tổ trưởng dân phố trên địa bàn

     Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; Thực hiện Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018. UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27/4/2018 về việc thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và  kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 19/09/2018 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ có mức sống trung bình trên địa bàn phường cuối năm 2018.

     Theo đó, mục đích của rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2019. Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn phường. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

     Để thực hiện tốt nội dung này lãnh đạo phường đã đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường, các ban ngành đoàn thể phường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, đồng thời đôn đốc, giám sát việc rà soát tại các tổ dân phố đảm bảo đúng phương pháp, quy trình theo hướng dẫn và đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, xác định đúng không để sót đối tượng phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận