Tin tức hoạt động các phường

Đoàn thanh niên phường Tương Mai tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày di sản văn hóa
Ngày đăng 05/12/2018 | 10:17  | View count: 114

Hưởng ứng Ngày di sản văn hóa Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, Đoàn thanh niên phường Tương Mai đã chỉ đạo chi đoàn THCS phối hợp với liên đội tổ chức cho đoàn viên và học sinh tham gia vệ sinh môi trường tại khu di tích tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ - nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ

     Trong sáng ngày 24/11/2018, các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh Trường THCS Tân Định đã triển khai thực hiện tổng vệ sinh môi trường thu gom rác quanh khu vườn hoa, vệ sinh tượng đài, vệ sinh các biển di tích, quét vôi sơn các gốc cây…

     Những việc làm tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa nhiều người dân khi đi qua khu tưởng niệm thấy các bạn đoàn viên thanh niên và các em học sinh đang chăm chỉ thực hiện vệ sinh khu tưởng niệm, quét vôi, nhặt rác đã cùng tham gia thực hiện, ý thức của người dân đã được nâng lên hơn khi đến khu tưởng niệm sẽ không vứt rác vào các bồn cây tại tượng đài để bảo vệ giữ gìn di tích.

     Việc tổ chức hoạt động cho các em học sinh hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân. Trong thời gian tới Đoàn phường sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để hưởng ứng “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam” nhằm phát huy giá trị của các Di sản Văn hóa trên địa bàn phường Tương Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận