Tin tức hoạt động các phường

Công an phường Tương Mai tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai chương trình công tác công an năm 2019
Ngày đăng 01/02/2019 | 15:16  | View count: 201

Chiều ngày 25/01/2018, tại hội trường UBND phường Tương Mai, Công an phường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai chương trình công tác công an năm 2019

     Tại hội nghị, đồng chí Đào Đức Thảo - Trưởng Công an phường đã báo cáo kết quả công tác Công an năm 2018 trong đó căn cứ tình hình đặc điểm của địa bàn Công an phường thường xuyên nắm tình hình tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, xử lý các vụ việc và giải quyết không để phát sinh phức tạp, kết quả các mặt công tác công an: về công tác cơ bản đã duy trì thực hiện đảm bảo; công tác đảm bảo an ninh quốc gia ổn định tình hình và giải quyết kịp thời phức tạp; công tác giữ gìn an toàn trật tự xã hội duy trì thực hiện tốt;  xây dựng phong trào huy động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc giải quyết được nhiều mâu thuẫn phát sinh tại các khu dân cư; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được củng cố thường xuyên. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt công tác thực hiện chưa tốt, công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng còn hạn chế, công tác phòng ngừa đối tượng sử dụng công nghệ cao có chất lượng hiệu quả chưa cao, tình hình phạm pháp hình sự còn cao.

     Căn cứ kết quả đã đạt được, Công an phường đã xây dựng chương trình công tác năm 2019 tập trung nhiệm vụ trọng tâm đó là: đảm bảo an ninh quốc gia, tăng cường phòng ngừa phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tố giác, in báo về tội phạm; thực hiện nghiêm túc công tác tổng kiểm tra nhân hộ khẩu đảm bảo tiến độ yêu cầu và yêu cầu đề ra, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đăng ký tạm trú và cấp căn cước công dân, tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng cảnh sát khu vực; tiếp tục thực hiện “Năm an toàn giao thông 2019”, mệnh lệnh 02 của giám đốc Công an Thành phố, tăng cường phối hợp đảm bảo TTATGT; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các mô hình chuyên đề phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện nghiêm túc Đề án của Bộ Công an về tổ chức bộ máy, chỉ đạo của Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị”.

     Với chương trình công tác cụ thể tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, Công an phường Tương Mai sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh an toàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ANQP phường Tương Mai năm 2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận