Tin tức hoạt động các phường

Đại Hội MTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 12/02/2019 | 14:58  | View count: 79

Sáng ngày 21/01/2019, tại hội trường UBND phường, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

     Về dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Anh Cường - Chủ tịch UBMTTQ Quận; các đồng chí thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, trưởng các tổ chức chính trị -xã hội phường. Đại biểu chính thức là 125 đại biểu, đại diện cho các tổ chức tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu đã được hiệp thương cử tại Hội nghị các Ban Công tác mặt trận địa bàn và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị được phân bổ.

     Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo, từ thiện; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

     Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể phường vận động Nhân dân ủng hộ các quỹ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân đồng thuận tham gia. Qua bình xét, trung bình hàng năm đạt trên 90% gia đình văn hóa và đạt 87% danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, giám sát đầu tư của cộng đồng, phản biện xã hội cũng được MTTQ phường phối hợp thực hiện tốt. Năm năm qua, MTTQ phường liên tục đạt đơn vị xuất sắc và được các cấp khen thưởng. 

     Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 41 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XII và cử 7 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng được hiệp thương tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận