Tin tức hoạt động các phường

Đảng bộ phường Vĩnh Hưng tổ chức học tập chuyên đề năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 09:21  | View count: 267

Sáng 27/02/2019, Đảng uỷ phường Vĩnh Hưng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, nội dung Chuyên đề năm 2019 trong toàn Đảng bộ Phường. Đồng chí Đào Tiến Dũng, Báo cáo viên Trung ương - Phó phòng giáo dục chính trị lịch sử Đảng BanTuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm báo cáo viên tại hội nghị. Tham dự buổi học, có các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng, phó các tổ chức chính trị- xã hội, Bí thư của 13 chi bộ, Trưởng ban CTMT 7 khu dân cư; Đảng viên trong Đảng bộ, Hội viên Hội CCB và các quần chúng ưu tú của Đảng, tổng số 349 đồng chí

     Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTG, ngày 10/01/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 07-HD/ĐU, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Đảng ủy phường Vĩnh Hưng về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

     Đồng chí Đào Tiến Dũng - Báo cáo viên TW - Phó phòng giáo dục chính trị lịch sử Đảng, BTG Thành ủy Hà Nội, truyền đạt tới hội nghị nội dung của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí đã nêu, làm rõ nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc và quan điểm của Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

     Kết thúc buổi học, đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy đã quán triệt cấp ủy 13 chi bộ tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2019 trong các buổi sinh hoạt chính trị, tại chi bộ. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ hơn những nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2019. Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng phường Vĩnh Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Từng đồng chí cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Thành phố của Quận và Phường; Chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là gia đình, người thân, những người xung quanh mình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND

Thông báo

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận