Tin tức hoạt động các phường

Đảng bộ phường Vĩnh Hưng tổ chức học tập chuyên đề năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 09:21  | View count: 371

Sáng 27/02/2019, Đảng uỷ phường Vĩnh Hưng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, nội dung Chuyên đề năm 2019 trong toàn Đảng bộ Phường. Đồng chí Đào Tiến Dũng, Báo cáo viên Trung ương - Phó phòng giáo dục chính trị lịch sử Đảng BanTuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm báo cáo viên tại hội nghị. Tham dự buổi học, có các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng, phó các tổ chức chính trị- xã hội, Bí thư của 13 chi bộ, Trưởng ban CTMT 7 khu dân cư; Đảng viên trong Đảng bộ, Hội viên Hội CCB và các quần chúng ưu tú của Đảng, tổng số 349 đồng chí

     Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTG, ngày 10/01/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập