Tin tức hoạt động các phường

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam tổ chức tập huấn Luật hợp tác xã cho xã viên nông dân
Ngày đăng 14/03/2019 | 09:30  | View count: 295

Trong 02 ngày mùng 04, 05/02/2019, tại Hội trường nhà C - phường Lĩnh Nam, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Hợp tác xã cho gần 500 xã viên nông dân trên địa bàn phường Lĩnh Nam. Dự Hội nghị, có ông Nguyễn Minh Thành - Giảng viên cao cấp thuộc Liên minh HTX Dịch vụ nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Tùng - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam, cùng các ông bà Tổ trưởng dân phố và gần 500 xã viên nông dân về dự buổi tập huấn

     Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Minh Thành - Giảng viên cao cấp thuộc Liên minh HTX Dịch vụ nông nghiệp Việt Nam tập huấn, hướng dẫn cho bà con xã viên về Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH 13 ngày 20/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013:

     - Về bản chất, HTX mang tính chất xã hội sâu sắc:Dựa trên nền tảng là chức năng tương trợ xã hội, các thành viên tham gia vào hợp tác xã cùng nhau lao động, góp vốn, góp sức để phục vụ các hoạt động kinh doanh của hợp tác xã. Với việc tạo điều kiện cho những người lao động, những người sản xuất nhỏ lẻ có thể dứng vững trên thị trường và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giảm bớt gánh nặng thất nghiệp, ổn định chất lượng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

     - Nguyên tắc hoạt động cơ bản của HTX: Nguyên tắc hoạt động được quy định tại Điều 7 luật hợp tác xã 2012. Trong đó ba nguyên tắc :nguyên tắc hợp tác, nguyên tắc tự nguyện, nguyên tắc dân chủ bình đẳng là những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho sự vận hành của mô hình HTX.

     Thành viện hợp tác xã: Hợp tác xã có tối thiểu 7 thành viên, thành viên có thể là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân. Các cá nhâ, hộ gia đình, pháp nhân muốn tham gia hợp tác xã thì phải có nhu cầu hợp tác với các thành viên và như cầu sử dụng sảm phẩm, dịch vụ của hợp tác xã; có đơn tự nguyện xin gia nhập và tán thành điều lệ, góp vốn, đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của điều lệ.

     Vốn của hợp tác xã: được huy động từ các nguồn vốn sau đây: vốn góp của thành viên; vốn góp huy động; vốn tích lũy; các quỹ của HTX; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác. HTX có tư cách pháp nhân.

     Chế độ trách nhiệm tài sản: HTX chịu trách nhiệm bằng tài sản của hợp tác xã, trừ những tài sản do nhà nước hỗ trợ không hoàn lại. Thành viên HTX chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào HTX.

     Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã: được quy định tại Điều 7 Luật hợp tác xã năm 2012, bao gồm:

     1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp hợp tác xã.

     2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên, hợp tác xã thành viên.

     3. Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

     4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

     5. Thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.

     6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, hợp tác xã thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thông tin về bản chất, lợi ích của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

     7. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào hợp tác xã trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.”

     Mục tiêu của Hợp tác xã là mang lại lợi ích cho thành viên,phân phối của HTX chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên; theo công sức lao động, phần còn lại chia theo vốn góp. Cần lưu ý rằng bản chất HTX và Doanh nghiệp là khác nhau. Bản chất của Hợp tác xã là phục vụ lợi ích của thành viên; còn bản chất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp chia theo vốn góp.

     Như vậy sau 02 ngày tập huấn cho bà con xã viên nông dân phường Lĩnh Nam về Luật Hợp tác xã đã phần nào giúp bà con nông dân bổ sung những kiến thức về quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hợp tác xã, nghĩa vụ của xã viên trong việc đóng góp xây dựng mô hình hợp tác xã, sau khi Hội nông dân giải thể. Từ đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của xã viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam, góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, phát triển đa dạng hóa cánh đồng rau xanh rau sạch trên quê hương Lĩnh Nam./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận