Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở triển khai đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký Dân quân tự vệ năm 2019
Ngày đăng 12/04/2019 | 16:00  | View count: 204

Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 07/4/2019, tại trụ sở UBND phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường triển khai tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân 17 tuổi, đăng ký nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa đăng ký, đăng ký Dân quân tự vệ, đăng ký quân nhân dự bị và đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2019

     Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký Dân quân tự vệ năm 2019. Để thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như việc chuyển Nghĩa vụ quân sự cho nam, nữ công dân vào các trường học được thuận lợi.

     - Đăng ký nam thanh niên đủ 17 tuổi trong năm 2019: (sinh từ ngày 01/01/2002 đến ngày 31/12/2002;

     - Đăng ký công dân nam từ 18 đến 45 tuổi, Nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội từ 18 đến 40 tuổi chưa đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu.

     - Đăng ký bổ sung công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến hết 25 tuổi (Sinh từ tháng 2 năm 1995 đến tháng 2 năm 2002).

     - Đăng ký tạm vắng nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

     - Đăng ký bổ sung Quân nhân dự bị, gồm  Quân nhân dự bị hạng 1: Hạ sỹ quan - binh sỹ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn hoặc trên hạn định hoặc xuất ngũ trước thời hạn đã phục vụ tại ngũ từ sáu tháng trở lên; Quân nhân chuyên nghiệp xuất ngũ, Công nhân viên Quốc phòng được giải quyết chế độ thôi việc (mà trước đó là HSQ-BS được chuyển sang chế độ phục vụ CNVQP); Quân nhân dự bị hạng 2 đã được huấn luyện đủ thời gian theo qui định của Luật NVQS.

     - Quân nhân dự bị hạng 2; HSQ-BS xuất ngũ đã qua phục vụ tại ngũ dưới 6 tháng; Công dân nam hết  25 tuổi chưa qua phục vụ tại ngũ; Công dân nam đã qua phục vụ trong các cơ quan, đơn vị Công an nhân dân, Công chức Quốc phòng được nghỉ thôi việc chưa có thời gian là HSQ-BS.

     - Đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

     Kết thúc buổi đăng ký Nghĩa vụ quân sự, Đăng ký Dân quân tự vệ năm 2019 đã có 72/83 công dân đến đăng ký đạt 86,7%.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận