Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở triển khai kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và phướng hướng thực hiện công tác PCCC trong thời gian tới
Ngày đăng 12/04/2019 | 16:05  | View count: 261

Căn cứ Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 08/3/2019 của Công an quận Hoàng Mai về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phongfc háy, chữa cháy trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019; UBND phường Yên Sở đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11/3/2019 về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường năm 2019

     Thực hiện công tác PCCC, trong thời gian qua phường Yên Sở đã: phối hợp Phòng kinh tế, Phòng cảnh sát PCCC số 8 kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh ga hoá khí lỏng, cơ sở sản xuất mộc, kim khí da dụng, nhà hàng, dịch vụ văn hoá, chợ dân sinh, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong đó có quy định về đảm bảo an toàn PCCC, hướng dẫn và xử lý kịp thời các vi phạm. Cho đến nay, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện ngày càng tốt các quy định của Nhà nước về chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, các tiêu chí phục vụ công tác PCCC được các cơ sở thực hiện tốt, đến nay 100% cơ sở đã có bảng nội quy, quy định về an toàn PCCC, đăng ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với các cơ sở lân cận có phương án trong chữa cháy và khắc phục hậu quả cháy khi có tình huống xảy ra hoả hoạn.

     - UBND phường giao Bộ phận Văn hóa thông tin triển khai tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính, tuyên truyền văn bản pháp luật về PCCC trên đài truyền thanh.

     - Đảm bảo cơ sở vật chất trong PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ), chủ động PCCC tại các địa điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

     - UBND phường phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC số 8 đã Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, cử lực lượng Dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố và tổ tự quản thuộc địa bàn phường tham gia tập huấn PCCC, người tham gia tập huấn được trang bị kiến thức, kinh nghiệm và diễn tập đủ khả năng hướng dẫn cho đơn vị đối phó kịp thời khi có tình huống cháy nổ xảy ra; Xây dựng phương án PCCC và chuẩn bị các lực lượng, thiết bị cần thiết phục vụ công tác PCCC như: Bình bột, nguồn nước, dây phun nước.

     * Phương hướng nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền PCCC:

     - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường về PCCC nhằm đưa phòng trào “Toàn dân tham gia PCCC” thực sự có ý nghĩa và đạt hiệu quả cao.

     - Đề nghị Cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền và đoàn thể nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào PCCC tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; chấp hành đúng các quy định về PCCC, đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác PCCC tại chỗ; chăm lo củng cố thường xuyên lực lượng PCCC tại chỗ đảm bảo về số lượng và chất lượng để khi xảy ra cháy phải báo cáo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC chuyên nghiệp chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra; khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến về PCCC để tạo động lực mới cho phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”.

     + Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn từ nay đến năm 2020, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của phường. Đặc biệt chú ý các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quy hoạch phát triển các công trình nằm trong khu vực đô thị tập trung đông dân cư, khu vực giao thông không thuận tiện.

     + Xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nhất là các phương án có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia và tổ chức chỉ đạo thực tập phương án nhằm chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để khi có cháy bảo đảm dập tắt kịp thời và có hiệu quả.

     + Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết phục vụ cho công tác chữa cháy tại chỗ đầy đủ để khi cháy xảy ra có thể triển khai công tác chữa cháy kịp thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Chú trọng công tác tập huấn, huấn luyện về PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ.  

     + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật PCCC tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kịp thời hướng dẫn và có các biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm.

     + Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, diễn tập công tác PCCC cho đội dân phòng của phường, trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng xử lý tình huống hoả hoạn.

     Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền, các khu dân cư, tổ dân phố và hộ gia đình để công tác phòng cháy, chữa cháy đạt hiệu quả tốt./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận