Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ khuyến học năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 16:17  | View count: 357

Ngày 04/5/2019, Thường trực Hội khuyến học phường tổ chức cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Khuyến học” trên địa bàn phường Yên Sở năm 2019. Về dự hội nghị, có ông Cao Quang Quyến - Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội khuyến học phường; các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, TTHĐND, Lãnh đạo UBND phường, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Ban chấp hành hội khuyến học; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Chi hội trưởng hội khuyến học, Tổ trưởng 29 tổ dân phố

     Thực hiện Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 24/8/1999 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội khuyến học Việt Nam; Chỉ thị số 29/1999/CT-TT ngày 15/10/1999 của Thủ tướng chính phủ về việc phát huy vai trò của Hội khuyến học Việt Nam trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Căn cứ Điều lệ của Hội khuyến học Việt Nam; Quy chế hoạt động Hội khuyến học quận Hoàng Mai và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy khóa 28 phường Yên Sở; Nghị quyết, điều lệ hoạt động của Hội khuyến học phường Yên Sở.

     Trong những năm qua, việc triển khai vận động ủng hộ quỹ khuyến học đã được phường duy trì và luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kinh tế trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng ủng hộ cuộc vận động xây dựng Quỹ khuyến học. Đã động viên tốt Nhiều cháu có hoàn có khó khăn được, công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương ngày càng được quan tâm.

     Thời gian vận động quỹ “Khuyến học” từ ngày 10/5 đến hết ngày 30/8/2019; Đối tượng vận động: Là toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các Hợp tác xã, cán bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường, các cơ sơ giáo dục ngoài công lập, các ban ngành đoàn thể và các hộ gia đình trên địa bàn phường.

     Phát động ủng hộ quỹ khuyến học nhằm tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trong phường tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ “Khuyến học” của phường để tạo nguồn lực trong công tác “Khuyến học, khuyến tài” và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục thông qua công tác khuyến học tại địa phương, góp phần hoàn thành được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận