Tin tức hoạt động các phường

Hội nghị đối thoại năm 2019 tại phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai
Ngày đăng 17/07/2019 | 14:18  | View count: 301

Ngày 12/7/2019, phường Vĩnh Hưng đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo phường: đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - QUV, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn phường

     Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, năm 2019, để tổ chức thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch số 134-KH/QU, ngày 25/2/2019 và trong tháng 7/2019 Quận ủy đã chỉ đạo 14/14 phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

     Tham dự hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện nhân dân trong phường, với tổng số có 250 đại biểu tham dự hội nghị. Tại hội nghị sau khi nghe các kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 12 đại biểu phát biểu; với tổng hợp các kiến nghị đề xuất của UB MTTQ phường thông qua phản ánh của các khu dân cư tập trung 9 nội dung. Các ý kiến kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường. Cụ thể, hiện nay trên địa bàn phường Vĩnh Hưng đang vướng mắc việc thực hiện dự án Ao mơ, quá trình thực hiện tuyến ngõ số 107 và một số nội dung khác.

     Các đồng chí chủ trì hội nghị đã điều hành tốt, trả lời các ý kiến tại hội nghị và tiếp thu một số nội dung đã phát biểu của đại biểu, đề nghị tổng hợp các nội dung đã đưa ra thuộc thẩm quyền của các cấp để tiếp tục có văn bản đề xuất, giải pháp tháo gỡ thực hiện để phường Vĩnh Hưng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

     Công tác tổ chức hội nghị được chuẩn bị chu đáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tổng hợp các ý kiến của nhân dân; Tại các buổi đối thoại nhân dân rất hoan nghênh tinh thần làm việc trách nhiệm của lãnh đạo phường. Nhân dân trên địa bàn quận đồng tình ủng hộ nội dung đối thoại, đây cũng là dịp để các đồng chí đứng đầu cấp ủy Đảng, HĐND, UBND trực tiếp lắng nghe phản ánh của nhân dân, nắm bắt được tốt những vấn đề còn tồn tại búc xúc trong nhân dân.

     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - QUV, Bí thư Đảng ủy cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với phường và khẳng định lại các kết quả đã thực hiện, tiếp thu ý kiến đề xuất kiến nghị của đại biểu để chỉ đạo trong thời gian tiếp theo sẽ thực hiện tốt hơn và đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, tinh thần xây dựng để phường Vĩnh Hưng ngày càng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận