Tin tức hoạt động các phường

Hội nghị đối thoại năm 2019 tại phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai
Ngày đăng 18/07/2019 | 10:36  | View count: 155

Ngày 16/7/2019, phường Lĩnh Nam đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo phường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Tham dự hội nghị, có các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện nhân dân trong phường, với tổng số có 215 đại biểu tham dự hội nghị

     Trong những năm gần đây, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhiều văn bản mới hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo quyền lợi ích và nhu cầu nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân và qua đó, trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, công chức cũng đã được nâng cao góp phần thay đổi, cải cách nền hành chính. Một trong những văn bản giúp cho Đảng, chính quyền gần dân, sát dân hơn đó chính là Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, ngày sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định, quận Hoàng mai đã xây dựng kế hoạch số 70-QĐ/QU ngày 21/7/2017 và hàng năm 2018, năm 2019, đều ban hành kế hoạch lãnh đạo các phường để tổ chức thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU.

     Tại hội nghị sau khi nghe các kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 13 đại biểu phát biểu; Đại biểu quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh môi trường, việc quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sử dụng nhà và một số vấn đề khác.

     Điều hành hội nghị là 02 đồng chí lãnh đạo phường: đồng chí Nguyễn Đình Công - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Đào Thanh Cảnh - Chủ tịch HĐND phường. Chủ tọa hội nghị đã điều hành tốt nội dung trong hội nghị và cử cán bộ thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung đại biểu phát biểu.

     Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu đồng chí Nguyễn Đình Công - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam đã trả lời các nội dung cụ thể từng đại biểu đã nêu. Tiếp thu một số nội dung liên quan đến các cá nhân, từng hộ gia đình cụ thể sẽ chuyển nội dung gặp gỡ, xem xét hồ sơ cụ thể từng nội dung ở các buổi tiếp công dân trong thời gian sau hội nghị để tìm ra cách giải quyết việc quan tâm của đại biểu. Đồng chí đã nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tiếp theo phường Lĩnh Nam quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ các vấn đề mà  các đại biểu đang quan tâm, đã đề cập tại hội nghị. Một số vấn đề cụ thể như: khu vực dân cư Binh đoàn 12, khu đất trống Bãi tre tại tổ dân phố số 1.

     Với tinh thần cầu thị lắng nghe, Đảng bộ, chính quyền phường Lĩnh Nam quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng đời sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận