Tin tức hoạt động các phường

Hội đồng nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Kỳ họp thứ Chín, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 18/07/2019 | 15:03  | View count: 169

Trong hai ngày 5, 6/7/2019, tại Hội trường UBND phường, Hội đồng nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức kỳ họp thứ Chín, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp HĐND phường có ông Nguyễn Đức Dũng - QUV, Phó trưởng ban tổ chức Quận ủy; ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó phòng Nội vụ Quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức UBND; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận 14 khu dân cư và 29 ông bà đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021

     Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND phường về tình hình hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019, kết quả công tác giám sát 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019; Thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ phường 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; UBND phường trình dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo AN-QP 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND phường về các nội dung phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của phường; Báo cáo của UBND phường về thực hiện dự toán ngân sách phường; UBND phường trình bày dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2019.

     Sau khi nghe các báo cáo của HĐND, UBND, các đại biểu HĐND phường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và tham gia thảo luận, chất vấn của các vị đại biểu HĐND phường và đóng góp ý kiến vào các bản báo cáo dự thảo trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

     Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã đọc Tờ trình về giới thiệu nhân sự PCT UBND phường khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu HĐND phường đã tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử đạt 100% phiếu bầu ông Nguyễn Đình Long giữ chức danh PCT UBND phường.

     Qua một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp thứ bảy- HĐND phường Hoàng Văn Thụ khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận