Tin tức hoạt động các phường

Ủy ban MTTQ phường Trần Phú tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 20/07/2019 | 11:26  | View count: 244

Ngày 09/7/2019, tại Hội trường UBND phường, Ủy ban MTTQ phường Trần Phú đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019 và kiện toàn bổ sung ủy viên ủy ban MTTQ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2021

     Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng ban công tác Mặt trận của các khu dân cư. Phần mở đầu, Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Mỹ Hạnh - PCT Ủy ban MTTQ phường đọc Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019, đa số các vị đại biểu tham dự nhất trí tán thành với các công việc đã nêu trong bản Báo cáo và đều nhất trí thông qua.

     Trong phần tiếp theo là kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tham gia Ủy viên Ban thường trực UBMTTQ phường khóa IV nhiệm kỳ 2019-2021, thông qua tờ trình về hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ phường Trần Phú khóa IV nhiệm kỳ 2019-2021 đối với ông Trần Văn Viết - Trưởng ban thanh tra nhân dân, tham gia Ủy viên  Ban thường Ủy ban MTTQ phường khóa IV nhiệm kỳ 2019-2021, ông Trần Văn Thịnh - Cán bộ tiếp dân, tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ phường Trần Phú khóa IV nhiệm kỳ 2019-2021. Tất cả Hội nghị đều nhất trí tán thành và biểu quyết thông qua.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận