Tin tức hoạt động các phường

Ban Dân số KHHGĐ phường Tương Mai tổ chức tọa đàm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai tiếp thị xã hội hóa phương tiện tránh thai
Ngày đăng 22/07/2019 | 14:18  | View count: 176

Sáng ngày 16/7/2019, Ban DS-KHHGĐ phường Tương Mai tổ chức tọa đàm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai tiếp thị xã hội hóa phương tiện tránh thai để cung cấp thông tin, dịch cụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nâng cao chất lượng dân số cho nhân dân ưu tiên nhóm đối tượng là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, thanh niên chuẩn bị kết hôn

     Trước các vấn đề đang đặt ra đối với công tác Dân số - KHHGĐ như mất cân bằng giới tính khi sinh, mức sinh thấp, chất lượng dân số, phòng chống xâm hại tình dục, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một thực trạng, thách thức đòi hỏi phải có giải pháp để ừng bước giải quyết trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

     Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Dung - viên chức DS-KHHGĐ phường đã giới thiệu chủ trương và nội dung Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020” đến các tuyên truyền viên dân số, để họ trở thành những hạt nhân tuyên truyền về chủ trương mới của ngành Dân số-KHHGĐ nhằm tuyên truyền thay đổi nhận thức và hành vi của các gia đình tại các khu vực thành thị, nông thôn phát triển có thói quen tự bỏ kinh phí mua các sản phẩm phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản theo nhu cầu, bỏ dần thói quen trông chờ vào sự tài trợ miễn phí của ngân sách nhà nước. Cổ vũ, động viên các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản tốt, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Phát hiện, cổ vũ các mô hình hiệu quả, khảo sát thực tế và đề xuất các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các sản phẩm phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản tăng mức đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng.

     Để làm chuyển đổi nhận thức, hành vi của người dân trong việc tự nguyện thực hiện các chính sách về DS-KHHGĐ. Các cộng tác viên dân số cần phối hợp với chi hội phụ nữ của các khu dân cư linh hoạt đổi mới các phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động, “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để thực hiện tốt công tác XHH biện pháp tránh thai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận