Tin tức hoạt động các phường

Phường Tân Mai triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”
Ngày đăng 10/10/2019 | 08:35  | View count: 179

Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, ngày 30/9/2019, UBND phường Tân Mai phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2019

     Thực hiện chủ trương của Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức vận động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019; Kế hoạch số 08/KH-MTTQ ngày 27/02/2019 của Ban vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” quận Hoàng Mai năm 2019 về việc triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2019. Ngày 24/9/2019, Ủy ban mặt trận tổ quốc phường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Mai đã xây dựng và ban hành Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-UBND-UBMTTQ về việc triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

     Nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái của cộng đồng tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

     Trong những năm qua, việc triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 đã được phường duy trì và luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kinh tế trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng ủng hộ cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.

     Thời gian vận động quỹ “Vì người nghèo” từ ngày 01/10 đến hết ngày 01/11/2019; Đối tượng vận động: Là toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các Hợp tác xã, cán bộ, công chức khối Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và các hộ gia đình trên địa bàn phường.

     Phát động tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”; hưởng ứng “Ngày thế giới chống đói nghèo” nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đoàn kết giúp đỡ người nghèo giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường trong thời gian tới. Toàn bộ số tiền vận động được sẽ sđược sử dụng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn phường, sửa chữa, cải tạo 03 nhà cho 03 hộ nghèo trên địa bàn phường theo đúng quy định.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận