Tin tức hoạt động các phường

Đảng ủy phường Tân Mai tổ chức công bố quyết định giải thể Chi bộ Cơ quan phường
Ngày đăng 10/10/2019 | 08:45  | View count: 364

Ngày 02/10/2019, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể Chi bộ Cơ quan phường cùng danh sách quyết định các đồng đảng viên trực thuộc Chi bộ Cơ quan phường chuyển về sinh hoạt tại chi bộ 11 KDC của phường

     Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo theo Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1125-CV/TU ngày 08/3/2019, để chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tiến hành giải thể chi bộ cơ quan trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tháng 4-2019; đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 20-3-2019 để hướng dẫn việc chuyển sinh hoạt đảng, phân công đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu phố và một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên như: kết nạp đảng viên mới; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; phân công đảng viên; giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

     Tại hội nghị, đồng chí Triệu Hải Vân - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã công bố quyết định về việc giải thể Chi bộ Cơ quan phường và Quyết định Chuyển giao đảng viên về 11 Chi bộ trên địa bàn phường. Theo quyết định, kể từ ngày 03/10/2019, Chi bộ Cơ quan phường có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đảng cho 23 đảng viên về tổ chức Đảng mới theo đúng quy định.

     Phát biểu tại hội nghị công bố giải thể, đồng chí Nguyễn Bách Lợi - Bí thư đảng ủy phường yêu cầu các đồng chí đảng viên thực hiện nghiêm chỉ đạo của quận ủy, đảng ủy phường, nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức phường, tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân trên địa bàn khu dân cư với cấp ủy chính quyền cơ sở. Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư nhằm giúp cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh và giám sát đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ cơ sở.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận