Tin tức hoạt động các phường

Đảng bộ phường Trần Phú tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 29/11/2019 | 17:09  | View count: 179

Sáng ngày 26/11/2019, tại Hội trường UBND phường Trần Phú, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Vũ Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Hải Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Cao Xuân Hùng - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nghiêm Xuân Hùng - Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường; TTĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ phường, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội phường, Bí thư Chi bộ phường

     Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 25/7/2019 của Quận ủy Hoàng Mai về  việc tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy phường Trần Phú xây dựng Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 27/8/2019 về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường tiến tới Đại Hội Đại biểu Đảng bộ phường Trần Phú lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.        

     Tại Hội nghị, các vị Đại biểu đã được nghe phổ biến về Kế hoạch và Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường , tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trần Phú lần thư XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn phường. Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường không qua 01 ngày bắt đầu từ T2/2020 và hoàn thành xong trước ngày 28/02/2020. Đại hội Đảng bộ phường không quá 02 ngày được tiến hành sau khi xong Đại hội các Chi bộ trực thuộc và hoàn thành xong trước ngày 31/5/2020.

     Đồng chí Vũ Thị Thoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh về việc tổ chức Đại hội Chi bộ ở các  KDC phải đúng qui trình, qui định trong các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo, đổi mới để phát triển và đạt hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỉ luật, kỉ cương  của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết nâng cao năng lực Lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, coi trọng chất lượng không phô trương hình thức, nêu cáo trách nhiệm, trí tuệ và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trước hết là người đứng đầu các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, Đảng viên và trong quần chúng nhân dân, Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội luôn coi trọng Lãnh đạo, sự chỉ đạo và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị  gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị, cơ quan. Giải quyết và xử lý kịp thời có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nội bộ nhân dân  cần cán bộ, Đảng viên phải quan tâm. Luôn bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị  của Đảng , luôn chủ động, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưa và hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử  bất mãn, cơ hội chính trị góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đại hội cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đổi mới, tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết, tạo niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Đảng Bác Hồ kính yêu./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận