Tin tức hoạt động các phường

Lễ mừng thọ các cụ cao tuổi làng Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam xuân canh Tý 2020
Ngày đăng 08/02/2020 | 10:37  | View count: 226

Sáng ngày 29/01/2020 (Tức mùng 5 tết Canh Tý) tại Đình làng Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Chi hội Người cao tuổi Thúy Lĩnh tổ chức Lễ mừng thọ cho 93 người cao tuổi đăng thọ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, tròn 100 và trên 100 tuổi nhân dịp xuân Canh Tý 2020

     Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc Người cao tuổi, tôn vinh, và phát huy giá trị vô giá của Người cao tuổi để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội n