Tin tức hoạt động các phường

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phường Yên Sở chung tay phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 23/04/2020 | 09:04  | View count: 96

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của UBND Thành phố Hà Nội, thời gian qua, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường Yên Sở đã thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

     Hiện nay trên địa bàn phường có 04 cơ sở tôn giáo (02 cơ sở nhà Chùa, 01 Nhà thờ Tin lành Sở Thượng, 01 Nhà thờ Giáo họ Yên Duyên) và 7 cơ sở tín ngưỡng (2 Đình, 2 Đền và 3 Miếu). Ngay từ tháng 2, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường đã thường xuyên tổ chức tiêu độc khử trùng, tổng vệ sinh sạch sẽ tại cơ sở; tạm dừng tổ chức các lễ hội, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động giảng dạy và các hoạt động tập trung đông người; tuyên truyền vận động các tín đồ và nhân chủ động phòng bệnh; thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thể hiện cao tinh thần tất cả đều “chung sức, đồng lòng” cùng xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Các nhà chùa tuyên truyền, vận động phật tử nêu cao tinh thần trách nhiệm, từ bi, trí tuệ của Phật giáo để cùng toàn dân chung sức đẩy lùi dịch bệnh bằng những hành động cụ thể, thay vì đến chùa thì có thể ở tại nhà tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện theo tinh thần “Tu tại gia” và “Phật tại tâm”. Hội Thánh tin lành Sở Thượng, Giáo họ Yên Duyên tuyên truyền, vận động các tín đồ, giáo dân không đến nhà thờ tham gia các chương trình thánh lễ hàng ngày mà ở tại nhà cầu nguyện hoặc tham gia sinh hoạt tôn giáo trực tuyến qua internet, đặc biệt là trong tuần lễ Phục sinh của giáo hội Công giáo và Tin lành thì chỉ tổ chức online. Các hoạt động phục vụ được chuyển từ hình thức cộng đoàn đông người sang sinh hoạt đức tin theo hướng cá nhân, gia đình để bảo vệ sức khỏe cho giáo dân, gia đình và cộng đồng.

     Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn phường còn vận động, huy động các nguồn lực sẵn có tham gia ủng hộ cuộc phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Mặt trận Tổ quốc phường Yên Sở. Cụ thể: Hòa Thượng Thích Thanh Nhã và các Phật tử chùa Đại Bi đã ủng hộ 3.000.000 đồng; Ni sư Thích Đàm Hiếu cùng các Phật tử chùa Hưng Phúc ủng hộ 5.000.000; Hội Thánh Tin Lành Sở Thượng đóng góp 500 kg gạo; Ban Khánh tiết làng Yên Duyên ủng hộ 1.000.000 đồng.

     Với tinh thần đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường Yên Sở đang tích cực chung tay, góp sức thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự với tinh thần quyết tâm, tự nguyện cao nhất.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận