Tin tức hoạt động các phường

Phường Lĩnh Nam tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 2 năm 2020
Ngày đăng 23/05/2020 | 10:22  | View count: 80

Từ ngày 19/5/2020, Ban chỉ huy quân sự phường Lĩnh Nam phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự các phường thuộc cụm 2 (Lĩnh Nam - Trần Phú - Thanh Trì - Vĩnh Hưng) tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cho lực lượng dân quân tự vệ các phường. Phường Lĩnh Nam cử 25 đồng chí tham gia huấn luyện trong vòng 12 ngày theo sự phân công, hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai

     Trong thời gian huán luyện 12 ngày, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung: Luật Dân quân tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ toàn diện; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương; Năm chắc tình hình Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và 2012; tình hình Kinh tế - Chính trị, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của địa phương; cấu tạo, tính năng tác dụng của súng CKC, K63; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; các kỹ thuật bắn súng, bơi tự do, tư thế vận động trong chiến đấu; cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lựu đạn.....

     Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân năm thứ nhất nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

     Đây là đợt huấn luyện quan trọng, nhằm huấn luyện cho chiến sỹ dân quân năm thứ nhất nắm chắc nội dung về kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, biết sử dụng thành thạo các vũ khí được trang bị, vận dụng những nội dung đã học vào tham gia phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác ở địa phương./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận