Tin tức hoạt động các phường

Phường Giáp Bát triển khai kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 và kế hoạch vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Phòng chống thiên tai” năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 14:17  | View count: 154

Sáng ngày 29/6/2020, phường Giáp Bát đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng dân phố phường Giáp Bát nhiệm kỳ 2020-2022 và kế hoạch vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Phòng chống thiên tai”, quỹ thiên tai năm 2020

     Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; Công văn số 1436 ngày 16/06/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc thực hiện công tác tổ chức nhân sự bầu tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020- 2022; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND quận Hoàng Mai về việc thu các loại quỹ ủng hộ năm 2020.

     Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch về bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, kế hoạch vận động thu quỹ “Phòng chống thiên tai”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, từ ngày 30/6/2020 đến ngày 14/7/2020 tiến hành bầu cử xong tổ trưởng tổ dân phố, tổng hợp kết quả bầu báo cáo UBND quận. Đối với quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động người dân ủng hộ trên tinh thần đạo lý của dân tộc ta “Uống nước nhớ nguồn” với số tiền khoảng 90 triệu đồng; quỹ “Phòng chống thiên tai” thu đối với cá nhân bắt buộc từ 18 tuổi đến hết tuổi lao động với số tiền khoảng 97 triệu đồng.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã nhấn mạnh công tác tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn cần được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, đặc biệt là theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 1436/UBND-NV ngày 16/6/2020 về việc thực hiện công tác tổ chức - nhân sự bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo các khu dân cư, tổ dân phố, chi hội đoàn thể  thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đề cao ý thức trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận