Tin tức hoạt động các phường

Phường Mai Động quán triệt thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai
Ngày đăng 08/08/2020 | 10:06  | View count: 255

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 31/7/2020 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN Thành phố Hà Nội. Chiều ngày 01/8/2020, UBND phường, BCH phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường Mai Động tổ chức quán triệt thực hiện trên địa bàn phường

     Do diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp, có khả năng đi về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ. Để hạn chế tối đa thiệt hại về người, về tài sản của Nhà nước và của nhân dân trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Trường Thịnh đã triển khai Thông báo số 343/TB-UBND ngày 01/8/2020 của UBND phường về thực hiện nội dung Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai và yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung, cụ thể như sau:

     Các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường triển khai kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, các hộ gia đình có nhà nguy hiểm, nhà cấp 4, nhà yếu và nhà tạm không đảm bảo an toàn khi có mưa bão đổ bộ và báo cáo về UBND phường để tổng hợp có phương án khi có tình huống đột xuất xảy ra đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc chằng, chống, bảo vệ người và tài sản, di chuyển đến địa điểm an toàn theo kế hoạch.  Khi có bão lớn, úng ngập, các cơ quan đơn vị, các hộ gia đình phải kịp thời dập cầu dao, cắt nguồn điện để đảm bảo an toàn. Nhân dân, các hộ gia đình trên địa bàn phường phải sẵn sàng di chuyển kịp thời tới địa điểm sơ tán tạm thời theo phương án đã được UBND bố trí, khi có tình huống xấu xảy ra để đảm bảo người và tài sản.

     Hiệu trưởng các trường Mầm Non Mai Động, trường Tiểu Học Mai Động, trường THCS Mai Động có kế hoạch bố trí phòng hợp lý để tiếp nhận nhân dân di chuyển đến nơi tránh bão thuận lợi nhất.

     BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường thường xuyên theo dõi chặt chẽ, diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ, cảnh báo kịp thời  đến người dân để chủ động phòng, chống; Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” chủ động đối phó kịp thời với mọi diễn biến, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân; Rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ, sẵn sàng cung cấp vật tư, lương thực dự trữ, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân khi có tình huống xảy ra.

     Tổ chức trực 24/24 giờ kể từ ngày 01/8/2020; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin và chế độ báo cáo theo quy định.

     Chủ động và kịp thời phối hợp với Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp thoát nước số 3 và các đơn vị liên quan đảm bảo sẵn sàng tiêu thoát úng trên địa bàn phường. Yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công trên địa bàn phường biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện.

     Công an phường, BCH Quân sự phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn trật tự trị an khi có tình huống xảy ra trên địa bàn phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận