Tin tức hoạt động các phường

Phường Lĩnh Nam tích cực tuyên truyền, phổ biến cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử với việc bảo vệ môi trường”
Ngày đăng 23/09/2020 | 16:31  | View count: 39

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND quận Hoàng Mai tại Công văn số 1903/UBND-TP ngày 03/8/2020 về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Quận, đến nay, sau hơn một tháng triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi, nhân dân và cán bộ trên địa bàn phường tích cực tham gia, đặc biệt là sự vào cuộc của cán bộ công chức phường, các đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, cấp ủy chi bộ, Tổ dân phố

     Đài truyền thanh phường thường xuyên tuyên truyền để nhân dân và cán bộ trên địa bàn phường hưởng ứng tham gia cuộc thi: Kế hoạch Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi, các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tham gia cuộc thi trên hệ thống loa truyền thanh và các hình thức khác phù hợp. Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử với việc bảo vệ môi trường” được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường, sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể, đến nay đạt 35% chỉ tiêu cấp trên giao, cụ thể:

     1. Hình thức thi:      

     Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” được tổ chức dưới hình thức dưới hình thức thi trực tuyến, công dân truy cập vào website để tìm hiểu Thể lệ cuộc thi và tham gia dự thi trực tuyến theo địa chỉ: https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn và được kết nối trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố Hà Nội (htttp://pbgdpl.hanoi.gov.vn), cổng giao tiếp điện tử UBND thành phố Hà Nội, Báo điện tử Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội.

     2. Thời gian tham gia dự thi:

     Từ ngày 01/8/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2020.

     3. Cách thức dự thi:

     Sau khi đăng nhập vào website theo địa chỉ trên, mỗi người dự thi chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng Tiếng Việt có dấu.

     Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia dự thi chính thức 01 lần.

     Người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 60 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi. Hết thời gian theo  quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

     Phần mềm sẽ chấm tự động. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 40 điểm.

     Sau khi kết thúc cuộc thi, UBND phường tiến hành tổng kết, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đông đảo nhân dân tham gia cuộc thi đạt chỉ tiêu số lượng và chất lượng./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận