Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
Ngày đăng 02/11/2020 | 14:54  | View count: 63

Ngày 22/10/2020, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Sở tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị, có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể, các đồng chí trong Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng các tổ dân phố

     Nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, dịch bệnh; đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 sẽ được tổ chức theo mô hình khu dân cư, với nhiều hình thức phong phú, đa dang, tạo khí thế thi đua; vừa đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư từ ngày 08/11/2020 đến ngày 18/11/2020, do Ban công tác Mặt trận KDC chủ trì, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, sự thống nhất phối hợp của tổ dân phố và các chi hội đoàn thể khu dân cư.

     Ngày hội đại đoàn kết là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân; đánh giá và biểu dương kết quả 05 năm (2015 - 2020) thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và 3 năm thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận