Tin tức hoạt động các phường

Phường Hoàng Liệt triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020
Ngày đăng 02/11/2020 | 15:08  | View count: 67

Sáng ngày 22/10/2020, UBND - UBMTTQ phường Hoàng Liệt đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Lưu Bách Lụa - Phó Bí thư Đảng ủy phường; Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường; trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường; Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư và Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lưu Bách Phượng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường thông qua Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 16/10/2020 giữa UBND và Ủy ban MTTQ phường về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức ngày hội diễn ra trong 01 ngày, tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020; chương trình Ngày hội ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm từng nơi để tổ chức cho phù hợp, nội dung cơ bản gồm 2 phần là phần Lễ và phần Hội.

     Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền phường, Mặt trận Tổ quốc phường đã không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua; đồng thời tổng kết một năm thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " gắn với xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh, "Quỹ vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Bách Lụa - Phó Bí thư Đảng ủy phường đề nghị trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để thông qua đó nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận