Tin tức hoạt động các phường

Phường Định Công phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và triển khai Kế hoạch bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2020
Ngày đăng 02/11/2020 | 15:18  | View count: 56

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” của UBMTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, sáng ngày 20/10/2020 UB MTTQ Việt Nam - UBND phường Định Công tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; đồng thời triển khai Kế hoạch bình xét Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn phường năm 2020

     Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV Quận ủy Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và vận động toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

     Đối với Kế hoạch bình xét Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn phường năm 2020; các đồng chí trong Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của phường, đã triển khai Kế hoạch tới các đồng chí cán bộ chủ chốt của các khu dân cư; đồng thời phổ biến bảng chấm điểm gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa để các đồng chí Tổ trưởng về triển khai thực hiện tại khu dân cư, tổ dân phố của mình sao cho chính xác và hiệu quả. Theo Kế hoạch:

     - Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 28/10/2020, các Tổ dân phố hoàn thiện việc đánh giá, chấm điểm, họp bình xét các danh hiệu.

     - Ngày 28/10/2020, Ban vận động các khu dân cư gửi kết quả bình xét về Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường để tổng hợp.

     - Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 31/10/2020 Ban chỉ đạo phường tổng hợp và thẩm định kết quả bình xét “Gia đình văn hóa”.

     - Ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020:  Ban chỉ đạo phường tổ chức họp bình xét Tổ dân phố văn hóa, Quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2020.

     Việc tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ở khu dân cư là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, để các gia đình các tổ dân phố thi đua trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội, thực hiện tang văn minh tiến bộ, tăng thêm tình cảm gắn bó đoàn kết, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hành vi ứng xử có văn hóa, giữ gìn vệ  sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn Phường văn minh đô thị.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận