Tin tức hoạt động các phường

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Hoàng Liệt tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020
Ngày đăng 20/11/2020 | 17:52  | View count: 51

Sáng ngày 13/11/2020, tại Hội trường trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hoàng Liệt, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phường Hoàng Liệt đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn phường năm 2020

     Đến dự và trực tiếp là báo cáo viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, có đại tá Nguyễn Văn Hậu - Giảng viên Học viện chính trị - Bộ quốc phòng; Thượng tá Nguyễn Văn Bính - Đại diện cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Hoàng Mai. Các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường; thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và 350 đồng chí thuộc đối tượng 4 trên địa bàn phường.

     Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Tạ Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức lớp học, tham gia học đầy đủ thời gian, học đủ các chuyên đề, tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch đánh giá kết quả, phấn đấu đạt kết quả khá, giỏi. Qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Hoàng Liệt thành một phường ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, cao về văn hóa, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Tại lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: quốc phòng - an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận