Tin tức hoạt động các phường

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Thanh Trì
Ngày đăng 09/03/2021 | 15:08  | View count: 191

Thực hiện Quyết định số 330-QĐ/QU ngày 27/01/2021 và Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổ chức cơ sở đảng trong việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra. Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021

     Vừa qua, Đoàn công tác của Quận ủy Hoàng Mai do đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy phường Thanh Trì tại hội trường UBND phường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổ chức cơ sở đảng trong việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra. Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Vương Thị Mai Hương - Bí thư Đảng ủy phường trình bày báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, sau Đại hội, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đến 100% cán bộ, công chức phường và 78% đảng viên tham dự, đồng thời tuyên truyền Nghị quyết đến nhân dân; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, đảng viên; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và kiện toàn các Ban chỉ đạo của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

     Về kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất trên địa bàn phường. Đã hoàn thành 15/16 chỉ tiêu nhiệm vụ Quận giao, trong đó có 01 chỉ tiêu thu ngân sách mới chỉ đạt 83% (nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các hộ kinh doanh và người dân nên các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và phí, lệ phí gặp khó khăn); Các hoạt động văn hóa xã hội được thực hiện tốt; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường kiểm tra giám sát, trong năm có 93 trường hợp xây dựng trong đó có 91 trường hợp xây dựng đúng phép, 02 trường hợp xây dựng sai phép đã bị xử lý theo đúng quy định; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng được quan tâm và thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra.

     Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng cần phải thực hiện để trong năm 2021 sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

     Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai đã kết luận và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường được thực hiện tốt, tuy nhiên cần đề ra giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, chú trọng phát triển kinh tế ngoài vùng Bãi; cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận