Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở triển khai kế hoạch tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ dân phố tại các tổ dân phố 18, 19, 20, 21, 22, 23
Ngày đăng 15/03/2021 | 13:32  | View count: 250

Chiều ngày 06/3/2021, UBND phường Yên Sở đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03/3/2021 về bầu cử tổ trưởng tổ dân phố 18, 19, 20, 21, 22, 23, nhiệm kỳ 2020 - 2022

     Các tổ dân phố 18; 19; 20; 21; 22; 23 được thành lập theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội . Theo đó, tổ dân phố số 18 được thành lập trên cơ sở khu vực dân cư tòa nhà chung cư Hateco với 737 hộ gia đình; tổ dân phố số 19 được thành lập trên cơ sở khu vực dân cư tòa nhà chung cư @Home 987 Tam Trinh với 512 hộ gia đình; tổ dân phố số 20 được thành lập trên cơ sở khu vực dân cư tòa nhà chung cư CT1 - Gelexia Riverside với 549 hộ gia đình; tổ dân phố số 21 được thành lập trên cơ sở khu vực dân cư tòa nhà chung cư CT2A - Gelexia Riverside với 446 hộ gia đình; tổ dân phố số 22 được thành lập trên cơ sở khu vực dân cư tòa nhà chung cư CT2B - Gelexia Riverside với 440 hộ gia đình; tổ dân phố số 23 được thành lập trên cơ sở khu vực dân cư tòa nhà chung cư CT3 - Gelexia Riverside với 547 hộ gia đình.

     Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND phường về bầu cử tổ trưởng tổ dân phố 18, 19, 20, 21, 22, 23, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã nêu rõ về tổ chức của Tổ dân phố; nhiệm kỳ, tiêu chuẩn của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; hình thức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố; công tác chuẩn bị bầu cử và  các nội dung bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố. Theo đó, việc tổ chức hội nghị bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố sẽ diễn ra từ ngày 17/3/2021 đến ngày 20/3/2021; UBND phường xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc quyết định bầu cử lại chậm nhất vào ngày 21/3/2021.

     Tại hội nghị, ông Trương Thành Tâm - Chủ tịch UBND phường đã giải đáp những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức bầu cử, làm rõ thêm các nội dung về quy trình tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố các tổ dân phố 18, 19, 20, 21, 22, 23.

     Việc triển khai bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ đúng pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn, triển khai công tác của UB.MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tạo sự thống nhất đến từng tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố là người đảm bảo đúng tiêu chuẩn nhằm phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ tại tổ dân phố.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận