Tin tức hoạt động các phường

Phường Thanh Trì với công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2021
Ngày đăng 04/05/2021 | 10:11  | View count: 20

Thực hiện Kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2021, UBND phường Thanh Trì đã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm quản lý số lượng, chất lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ, dự bị động viên, dân quân tự vệ và phương tiện kỹ thuật để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên; phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và trong những năm tiếp theo

     Thông qua công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, dân quân tự vệ làm cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ và chủ phương tiện kỹ thuật hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân; tự giác thực hiện các Luật, nâng cao ý thức trách nghiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của mỗi công dân.

     Việc đăng ký gồm có 04 nội dung: Đăng ký nghĩa vụ quân sự (gồm: đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đối tượng bổ sung công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; đối tượng được miễn gọi nhập ngũ thời chiến); Đăng ký quân nhân dự bị; đăng ký bổ sung phương tiện kỹ thuật dự bị và đăng ký dân quân tự vệ. Tất cả các nội dung đăng ký đều là các đối tượng được quy định theo Luật và là công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú, đang làm việc, học tập, công tác trên địa bàn phường.

     Để thực hiện tốt việc đăng ký, Ban chỉ huy quân sự phường đã phối hợp với công an phường, tổ dân phố, các ngành, đoàn thể rà soát lập danh sách nam công dân đủ 17 tuổi (sinh năm 2004), các đối tượng chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự, công dân nam - nữ 18 tuổi chưa đăng ký dân quân tự vệ đảm bảo không để sót lọt đối tượng.

     Kết quả có 118 nam công dân đi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, 77 trường hợp đăng ký dân quân tự vệ. Có được kết quả trên là nhờ công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện sâu rộng tới từng địa bàn tổ dân phố, nhờ sự quan tâm của Ban chỉ huy quân sự  quận Hoàng Mai và đặc biệt là sự nhận thức của các gia đình có con em trong độ tuổi đăng ký đối với công tác quốc phòng./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận