Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022
Ngày đăng 24/06/2022 | 09:14  | View count: 25

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HĐGDQP&AN ngày 02/6/2022 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh (QPAN) phường Yên Sở, sáng ngày 14/6/2022, tại hội trường A trụ sở UBND phường, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh phường Yên Sở đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

     Dự buổi khai mạc, có Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng - Tham mưu phó BCH Quân sự quận Hoàng Mai; Thạc sĩ Nguyễn Văn Hậu - Giảng viên Học viện chính trị Quân sự (Bộ Quốc phòng); đồng chí Trương Thành Tâm - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN phường; đồng chí Lê Văn Thuận - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường cùng 180 hội viên hội Cựu chiến binh phường Yên Sở.

     Trong thời gian 4 ngày (32 tiết) 180 hội viên Hội Cựu chiến binh phường Yên Sở sẽ được học tập nghiên cứu các chuyên đề: quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; các nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;  các nội dung cơ bản của luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; các nội dung về phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn phường nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh nhất là vấn đề “chống diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo và chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Từ đó xây dựng tinh thần cảnh giác cao, góp phần cùng Đảng và Nhà nước ta xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Nguồn: UBND phường Yên Sở

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận