HOạt động HĐND QUận hoàng mai

Kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ Năm, HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 11/01/2018 | 08:36

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàng Mai khóa III diễn ra trong 2 ngày 19/12 và 20/12/2017 để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch năm 2018; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND Quận; ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Quận. HĐND Quận đã xem xét, thông qua 04 Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Quận

     Dự kỳ họp của đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai; đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị - HĐND Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Quận; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Quận; Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ các phường trên địa bàn Quận. Kỳ họp đã tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng của quận Hoàng Mai, đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và quyết định những chỉ tiêu cơ bản trong việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, cụ thể như sau:

     1. HĐND Quận xem xét, quyết nghị về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch năm 2018

     Trong năm 2017, bằng sự quyết tâm vượt lên những khó khăn, thách thức, Quận ủy - HĐND - UBND Quận, các phòng, ban, đơn vị, các phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bám sát định hướng của Thành phố và yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Quận. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn, Kinh tế địa bàn quận giữ vững tốc độ tăng trưởng; Ước tính giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Quận quản lý năm 2017 theo giá so sánh đạt 30.454 tỷ đồng tăng 13,58% so với năm 2016, tăng cao hơn kế hoạch 2017 đề ra (kế hoạch 13,55%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận ước thực hiện năm 2017 hoàn thành dự toán thành phố giao và HĐND Quận quyết nghị là 4.576,9 tỷ đồng, (bằng 101,3% dự toán). Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2017 đạt 1.454 tỷ đồng bằng 95% dự toán (kế hoạch 1.530,6 tỷ đồng). Việc thực hiện“Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét. Công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, hoàn thành sắp xếp bộ máy các đơn vị. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng chỉ đạo của Thành phố. Lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị được chỉ đạo triển khai kịp thời, tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm xảy ra trên địa bàn, thực hiện nhiều giải pháp duy trì các kết quả đạt được. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiến độ các dự án thực hiện theo kế hoạch đề ra, công tác cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy trình, quy định, không xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ được triển khai sâu rộng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Lĩnh vực văn hóa được tổ chức với nội dung phong phú. Chất lượng công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được duy trì và nâng lên. Giữ vững ổn định an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, thể thao,...

     Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND Quận cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị một số phường chưa thực hiện tốt, vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp, việc xử lý vi phạm thiếu kiên quyết, chưa dứt điểm. Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách triển khai đạt hiệu quả chưa cao, công tác thu nợ đọng thuế thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất chưa được các phường quan tâm thực hiện. Một số vấn đề dân sinh bức xúc chưa được giải quyết triệt để như tình trạng thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt tại một số khu chung cư vào mùa nắng nóng. Công tác quản lý nhà chung cư vẫn còn gặp nhiều bất cập. Công tác kiểm soát chất lượng, công nhận lại và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu số học sinh trên một lớp học tiếp tục tăng cao, tình trạng thiếu giáo viên đảm bảo theo định biên vẫn còn phổ biến. Tính hiệu quả trong việc đào tạo nghề ngắn hạn chưa cao. Vệ sinh an toàn thực phẩm của một bộ phận các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh chưa tuân thủ đầy đủ các quy định. Việc giải quyết đơn thư một số vụ việc phức tạp còn để kéo dài chưa đáp ứng được tiến độ thời gian theo quy định, còn có những đơn vị chưa tập trung quyết liệt giải quyết ngay từ khi phát sinh vụ việc tại cơ sở. Tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa nghiêm túc, một số nút giao thông vẫn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm...

     Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, HĐND Quận đã thảo luận, thống nhất quyết nghị thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộ năm 2018 của Quận với mục tiêu tổng quát: Giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; trật tự xây dựng và quản lý đô thị; chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Tiếp tục cải cách hành chính; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; Tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

     Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu (giá so sánh) là 13,67%; Duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%; Số hộ thoát nghèo trong năm: 25 hộ; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 85,3%; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": 88%; Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 82%; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 01 trường (Mầm non Thịnh Liệt - vị trí trường THCS Thịnh Liệt cũ); Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 100%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%

     Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu:

(1) Tập trung triển khai thực hiện các Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 và các Kế hoạch trung hạn 05 năm 2016-2020 đã ban hành;

(2) Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

(3) Tăng cường hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương điều hành ngân sách;

(4) Phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội;

(5) Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng;

(6) Đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường;

(7) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; (8) Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     2. Kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Quận theo quy định của Luật

     Tại kỳ họp thứ 5, HĐND Quận đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND Quận đối với 01 đồng chí do chuyển công tác; kiện toàn Ủy viên UBND Quận đối với 02 đồng chí trưởng phòng Y tế và Quản lý đô thị.

     3. Các Nghị quyết được HĐND Quận thông qua tại kỳ họp thứ 5

     Ngoài Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận Hoàng Mai năm 2018; các Nghị quyết về công tác nhân sự theo thẩm quyền , HĐND Thành phố đã xem xét, ban hành các Nghị quyết:

     - Nghị quyết dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách quận Hoàng Mai năm 2018.

     - Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Quận năm 2018.

    - Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

     4. HĐND Quận xem xét việc trả lời kiến nghị của cử tri; thực hiện chất vấn đối với những vấn đề bức xúc đang được cử tri, nhân dân quan tâm

     Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND Quận, cử tri Quận đã kiến nghị 60 vấn đề. Thường trực HĐND Quận đã đề nghị UBND Quận có báo cáo về phương án trả lời kiến nghị cử tri và trình bày tại kỳ họp. Các kiến nghị sẽ tiếp tục được HĐND Quận đôn đốc UBND Quận giải quyết và có báo cáo kết quả cụ thể để thông tin đến nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Quận.

     Kỳ họp thứ 5 HĐND Quận tiến hành phiên chất vấn trong thời gian 1 buổi làm việc với tinh thần đổi mới, quyết liệt, cầu thị, thẳng thắn. Đây là lần đầu tiên HĐND Quận tổ chức hoạt động chất vấn đối với những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm. Với việc lựa chọn 5 câu hỏi chất vấn tại Hội trường là đấu giá quyền sử dụng đất, năm “kỷ cương hành chính”, công tác quản lý các cơ sở mầm non ngoài công lập, việc chậm triển khai dự án của một số chủ đầu tư và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; đã có nhiều Đại biểu HĐND Quận chất vấn và các trưởng đơn vị có liên quan đã giải trình, làm rõ các nội dung. Chủ tịch UBND Quận đã có bài phát biểu giải trình làm rõ thêm các vấn đề còn vướng mắc, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của Đại biểu HĐND Quận, nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm mà UBND Quận sẽ triển khai thực hiện trong năm 2018.

      Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ và trách nhiệm. Đại biểu chất vấn ngắn gọn, rõ ràng một số nội dung mà cử tri, nhân dân trên địa bàn Quận đang rất quan tâm, thể hiện trách nhiệm cao của các Đại biểu đối với cử tri. Phần trả lời của đại diện các phòng, ban và đặc biệt là phần giải trình của đồng chí Chủ tịch UBND Quận đã bám sát nội dung câu hỏi, cơ bản đã làm rõ được các vấn đề đại biểu nêu, thể hiện trách nhiệm của người trả lời chất vấn với Đại biểu HĐND Quận.

     Để các Nghị quyết của HĐND Quận sớm đi vào cuộc sống và triển khai có hiệu quả, HĐND Quận giao UBND Quận khẩn trương xây dựng các văn bản, kế hoạch theo thẩm quyền, hướng dẫn cụ thể, chi tiết, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết đã được HĐND Quận thông qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Quận cùng tham gia giám sát với Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND, các tổ Đại biểu HĐND và các Đại biểu HĐND Quận trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. HĐND Quận kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cử tri và nhân dân trên toàn địa bàn Quận tích cực ủng hộ và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND Quận thông qua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận