HOạt động HĐND QUận hoàng mai

Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai: Khai mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 03/07/2019 | 11:00

Sáng ngày 01/7/2019, Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khai mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ Chín, HĐND Quận khóa III được tổ chức trong 02 ngày 01, 02/7/2019, tại Hội trường - Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai

     Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Bí thư Quận ủy Hoàng Mai nhấn mạnh yêu cầu đối với cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những bức xúc của nhân dân, gắn với thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”…

     Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn quận ước đạt 16.859 tỷ đồng, tăng 13,47% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.286 tỷ đồng, bằng 35% dự toán Thành phố giao và HĐND Quận quyết nghị. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 719 tỷ đồng, bằng 32% dự toán.

     Công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị được Quận tập trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp phép xây dựng đảm bảo quy chuẩn, quy hoạch được duyệt, 100% số công trình xây dựng được kiểm tra, giám sát, tỷ lệ công trình xây dựng được cấp phép đạt 99%. Trong 6 tháng đầu năm, địa bàn Quận phát sinh 564 công trình xây dựng, các đơn vị chức năng đã phát hiện, xử lý 22 công trình vi phạm (bằng 69% số công trình vi phạm 6 tháng đầu năm 2018); hoàn thành xử lý 13 công trình. Kiểm tra, rà soát về tình hình hoạt động trông giữ phương tiện, đã tiến hành xử lý 19 trường hợp trông giữ xe sai quy định; ban hành kế hoạch xử lý, giải tỏa 97 điểm trông giữ phương tiện không phép, trái phép trên địa bàn Quận.

     Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập đạt 98,74%, xếp thứ 2/30 quận, huyện của Thành phố; toàn ngành Giáo dục có 211 học sinh đạt giải quốc tế về văn hóa (tăng 177 giải), 97 học sinh đạt giải Quốc gia (tăng 39 giải) và 139 học sinh đạt giải Thành phố.

     Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, Quận đã chỉ đạo phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và UBND các phường tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà người có công và các đối tượng chính sách xã hội đảm bảo kịp thời với tổng kinh phí là 15,7 tỷ đồng. Đã cấp 9.408 thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo 100% đối tượng chính sách được hưởng có thẻ BHYT.

     Lĩnh vực cải cách hành chính: Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “môt cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quận, phường. Tập trung triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn so với hồ sơ đã quyết đạt 99,9% tại cấp Quận và 99,8% tại cấp phường. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư được các phòng, ban chuyên môn tập trung giải quyết. Tổng số đơn thư đã nhận 553 đơn thư, đã thực hiện giải quyết xong 312 đơn kiến nghị, 23 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo và đang tiếp tục giải quyết 05 đơn tố cáo theo quy định.

     Về hoạt động của HĐND quận, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 5 phiên họp; duy trì đều đặn chế độ tiếp công dân, trong đó Thường trực HĐND quận tiếp 6 buổi, các tổ đại biểu HĐND đã có 72 buổi tiếp công dân, qua đó tiếp nhận 8 đơn thư, đã chuyển và giải quyết 4 đơn thư. Ngoài ra, HĐND quận đã tổ chức hiệu quả các hoạt động giám sát, với các nội dung về thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất; việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn; về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 7 phường...

     Trong 6 tháng cuối năm, quận Hoàng Mai đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế; Tăng cường hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương điều hành ngân sách; Phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, traajtj tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Quận năm 2019 được Thành phố giao và HĐND Quận quyết nghị.

     Tại kỳ họp, HĐND Quận đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm đại biểu HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thế Anh - Đại biểu HĐND Quận khóa III, do chuyển công tác đến đơn vị khác không thuộc địa bàn quận Hoàng Mai.

     Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND Quận đã đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm ủy viên UBND Quận khóa III đối với ông Nguyễn Bách Lợi - Nguyên trưởng phòng Kinh tế Quận; ông Nguyễn Đình Công - Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận, do chuyển công tác mới; Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Thọ - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận.

     Hội đồng nhân dân Quận đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả 34/34 đại biểu có mặt trên tổng số 37 đại biểu (03 đại biểu vắng mặt có lý do) đạt 91%, ông Nguyễn Đức Thọ - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận đã trúng cử Ủy viên UBND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận