HOạt động HĐND QUận hoàng mai

Thường trực HĐND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2020 giữa Thường trực HĐND Quận với Thường trực HĐND các phường
Ngày đăng 27/05/2020 | 10:56

Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực và hai ban HĐND Quận năm 2020, ngày 26/5/2020, Thường trực HĐND Quận đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2020 giữa Thường trực HĐND Quận với Thường trực HĐND các phường và triển khai một số nội dung liên quan đến tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND Quận, phường. Tham dự hội nghị, có Thường trực HĐND Quận, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND Quận, Thường trực UBMTTQ Quận, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBMTTQ 14 phường thuộc Quận

     Sau khi Thường trực HĐND quận Hoàng Mai thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐND Quận 5 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và triển khai Kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND Quận, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến thảo luận.

     Có thể nói, trong 5 tháng đầu năm 2020, mặc dù tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn nhưng với phương thức hoạt động được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, Thường trực HĐND Quận, 2 Ban HĐND Quận, các tổ đại biểu HĐND Quận cơ bản đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình công tác, trong đó tập trung các hoạt động đôn đốc, giám sát, khảo sát về kế hoạch triển khai công tác thu ngân sách, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận; kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri có tính chất phức tạp, kéo dài trên địa bàn Quận; thực hiện sáp nhập, thành lập tổ dân phố trên địa bàn Quận; tình hình, tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020; việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quận, từ đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận.

     Trong thời gian tới, Thường trực HĐND các cấp quận Hoàng Mai tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Thường trực Quận ủy, thực hiện tốt công tác phối hợp cùng UBND - UB MTTQ và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Quận, tập trung công tác đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức thành công kỳ họp giữa năm HĐND quận, phường; tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động khảo sát, giám sát, tổ chức các phiên giải trình theo Chương trình công tác năm 2020 đã đề ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận