HOạt động HĐND QUận hoàng mai

Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11
Ngày đăng 13/07/2020 | 08:06

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ngày 08/7/2020, HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để thực hiện các nhiệm vụ của HĐND theo Luật định. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND Quận, lãnh đạo MTTQ và các phòng, ban, đoàn thể quận, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các phường thuộc Quận và 35 đại biểu HĐND Quận

     Trong 06 tháng đầu năm 2020, quận Hoàng Mai triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19. Song bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, với tinh thần quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc thống nhất, đồng bộ của MTTQ, các đoàn thể từ Quận tới cơ sở và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, quận Hoàng Mai đạt được những kết quả tích cực.

     Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2.728 tỷ đồng bằng 45% dự toán T hành phố giao và HĐND Quận quyết nghị. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 952 tỷ đồng bằng 40% dự toán. Cân đối ngân sách cấp quận và cấp phường được
giữ vững. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ, Tết và các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-l9 và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp với nhiều hình thức, theo đúng hướng dẫn của Thành phố. Quận đã chỉ đạo phòng chống dịch một cách toàn diện theo các kịch bản Thành phố đề ra, phù hợp với diễn biến tình hình. Các biện pháp ứng phó được triển khai khẩn trương, kịp thời, cách ly và giãn cách xã hội được triển khai kiên quyết, kịp thời, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ngành Giáo dục đã thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nội dung giảng dạy, nền nếp dạy và học trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh và đón học sinh quay trở lại trường học, chất lượng dạy và học tiếp tục được duy trì tốt. Quận đã và đang tiếp tục tập trung rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng giảm sâu thu nhập, mất việc làm theo Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thành phố. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện. Quản lý đô thị, xây dựng, quản lý đất đai duy trì trật tự, kỷ cương và tiếp tục chuyển biến tích cực, xử lý vi phạm được chỉ đạo kiên quyết. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

     Đạt được những kết quả nêu trên đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự tích cực đổi mới, sáng kiến, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đóng góp quan trọng của các vị đại biểu HĐND, nhất là sự ủng hộ, đồng thuận của cử tri và nhân dân trong Quận.

     Các đại biểu HĐND Quận đã thảo luận các nội dung của kỳ họp với trách nhiệm cao, đặc biệt là nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 với 7 lĩnh vực công tác cùng 4 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với 17 chỉ tiêu cụ thể. Trên cơ sở đó, HĐND Quận đã thống nhất quyết nghị về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 như Báo cáo của UBND Quận đã trình tại kỳ họp gồm 08 nhóm nội dung giải pháp, những nhóm giải pháp chủ yếu, toàn diện và phù hợp với bối cảnh và tình hình địa bàn Quận.

     Tại kỳ họp, HĐND Quận đã quyết nghị thông qua 07 Nghị quyết quan trọng theo quy định của Luật đồng thời thông qua Báo cáo về phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 của UBND Quận. Những nghị quyết được HĐND Quận thông qua là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Quận sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận