HOạt động HĐND QUận hoàng mai

Những nội dung quan trọng của Ngày làm việc thứ Hai, kỳ họp thứ 13, HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 21/12/2020 | 10:23

Ngày 18/12/2020, Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai đã bước sang ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 13 để thực hiện các nhiệm vụ của HĐND theo quy định của Luật

     Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Quận đã nghiên cứu báo cáo của UBND Quận về phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND Quận. Có thể nói, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND Quận, Ủy ban MTTQ Quận, UBND Quận, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ các phường quan tâm thực hiện. Sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở phân loại, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND Quận đã khẩn trương tổng hợp chuyển UBND Quận chỉ đạo các phòng ban, đơn vị xây dựng phương án giải quyết trình tại kỳ họp HĐND Quận. Các đại biểu HĐND Quận đã tiến hành thảo luận, chất vấn những vấn đề dân sinh bức xúc tồn đọng, kéo dài mà Đại biểu HĐND Quận và cử tri Quận quan tâm như công tác cắm mốc các di tích, công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng…

     Đại diện lãnh đạo UBND Quận, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các vị đại biểu HĐND Quận. Tập thể UBND Quận sẽ tiếp tục chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các ý kiến kết luận, các Nghị quyết của HĐND Quận tại kỳ họp này; đặc biệt sẽ quyết tâm hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

     Cũng trong ngày làm việc thứ hai, HĐND Quận đã thực hiện công tác kiện toàn nhân sự của HĐND Quận theo quy định của Luật. HĐND Quận đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Quận đối với ông Lê Minh Trường - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND Quận đối với ông Võ Xuân Trọng - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy do nhận công tác mới. Đồng thời, với số phiếu tán thành 100%, các đại biểu HĐND Quận đã bầu ông Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai giữ chức Chủ tịch HĐND Quận và ông Lê Minh Trường - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận