HOạt động HĐND QUận hoàng mai

Hội đồng nhân dân Quận tổ chức giám sát về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 01/10/2021 | 11:18

Để triển khai Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 18/8/2021 của HĐND quận Hoàng Mai về việc giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai, ngày 27/9/2021, đồng chí Lê Minh Trưởng - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Quận, Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì làm việc tại phường Tân Mai và Tương Mai.

     Với mục đích giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa Quận, Đoàn giám sát đã làm việc với các phường về tình hình dịch bệnh, công tác tiêm phòng, lấy mẫu xét nghiệm, khoang vùng cách ly y tế, triển khai thành lập các chốt tự quản an toàn “vùng xanh”, công tác xử lý các vi phạm về phòng chống dịch...; đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     Qua báo cáo của các phường, Đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó có tổng hợp, thông báo kết quả cụ thể khi kết thúc đoàn giám sát.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận