Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quận Hoàng Mai tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
Ngày đăng 18/05/2020 | 09:53

Sáng ngày 14/5/2020, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khen thưởng các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015 - 2019)

     Dự Lễ kỷ niệm, có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí đại biểu các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND - UBND quận; đồng chí trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy và 130 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.

     Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thàng ủy viên, Bí thư Quận ủy đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần của xã hội; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong những năm qua, Quận ủy đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của từng năm bằng các biện pháp, giải pháp quyết liệt nên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực:

     Kinh tế phát triển đúng hướng và có mức tăng trưởng khá, 22/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III. Thu ngân sách hàng năm tăng cao đạt 26% (tăng 16% so với kế hoạch). Huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tạo đột phá về quy hoạch và phát triển hạ tầng, làm thay đổi cơ bản diện mạo đô thị trên địa bàn Quận theo hướng văn minh, hiện đại.Sự nghiệp văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, giáo dục đào tạo được tăng cường. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương được tăng cường.

     Công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác tổ chức cán bộ được coi trọng, đội ngũ cán bộ từ quận tới cơ sở được rèn luyện và trưởng thành. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có sự chuyển biến tích cực. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy. Vị thế của quận Hoàng Mai ngày càng được khẳng định.

     Với những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, năm 2018, cán bộ và nhân dân quận Hoàng Mai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; Đảng bộ quận Hoàng Mai liên tục 03 năm liền 2017, 2018, 2019 được Thành ủy Hà Nội xếp loại Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 Đảng bộ tiêu biểu của Thành phố.

     Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, cả nước dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm, tiêu biểu trong vườn hoa làm theo lời Bác; trong đó quận Hoàng Mai tuyên dương: 61 tập thể, 47 cá nhân là điển hình tiên tiến trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 14 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và 498 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 05 năm (2015-2019) được Thành ủy Hà Nội và Quận ủy khen thưởng. Đây là những tập thể tiêu biểu, cá nhân xuất sắc trong toàn Đảng bộ quận, góp phần nhân rộng tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

 

Tuyên dương, khen thưởng các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015 - 2019)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận