kinh tế - tài chính

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, đốc nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại đơn vị sử dụng lao động
Ngày đăng 12/12/2017 | 09:09  | View count: 1482

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-BHXH ngày 24/01/2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017. Nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

     Căn cứ Kế hoạch của Bảo hiểm Xã hội Thành phố giao, Bảo hiểm Xã hội quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch cụ thể công tác kiểm tra cho từng tháng, quý của năm 2017. Tính đến hết ngày 30/11/2017, Bảo hiểm Xã hội Quận đã tiến hành kiểm tra tại 126 đơn vị sử dụng lao động và đại lý thu, trong đó có 36 đơn vị thực hiện theo kế hoạch, 49 đơn vị kiểm tra đột xuất về công tác giải quyết chế độ, thực hiện đốc nợ Đoàn liên ngành quận tại 41 đơn vị. Kết quả kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động cho thấy, bên cạnh các đơn vị thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời thì vẫn còn nhiều đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN dây dưa kéo dài. Sau kiểm tra, các đơn vị đã nộp 7,1 tỷ đồng trong tháng 11/2017, đồng thời cam kết khắc phục và thực hiện nghĩa vụ chuyển đóng khoản nợ đọng theo lộ trình cụ thể trước ngày 25/12/2017.

     Công tác chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động phần lớn được các đơn vị thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên vẫn có tình trạng tẩy xóa trên bảng chấm công ở một số đơn vị, đặc biệt có đơn vị đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho người không đúng đối tượng. Qua công tác kiểm tra tại 49 đơn vị, Bảo hiểm Xã hội Quận đã thu hồi 114.395.833 đồng do chi không đúng đối tượng, đề nghị truy giảm mức đóng của 02 đối tượng chưa đúng liên quan đến thanh toán chế độ ngắn hạn... Những thiếu sót đã được chấn chỉnh kịp thời, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức về BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững quỹ BHXH; ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng lạm dụng, gây thất thoát quỹ BHYT.

     Bên cạnh công tác kiểm tra, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được quan tâm đúng mức. Trong 11 tháng vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Quận đã tiếp nhận 09 đơn khiếu nại về chế độ BHXH; nhiều lượt đối tượng thắc mắc, đề nghị giải đáp về chế độ BHXH, BHYT. Tất cả các thắc mắc đều được giải đáp thấu đáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

     Ngoài công tác kiểm tra được phân cấp, Bảo hiểm Xã hội Quận đã phối hợp tốt với các Đoàn của phòng Thanh tra, kiểm tra, Phòng khai thác và thu nợ của Bảo hiểm Xã hội Thành phố về kiểm tra các đơn vị trên địa bàn. Tất cả kết luận sau kiểm tra của các Đoàn kiểm tra Thành phố đều được phân công cụ thể cho cán bộ theo dõi, đôn đốc thường xuyên. Với tinh thần bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Bảo hiểm Xã hội quận Hoàng Mai phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN; Các chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giảm tỷ lệ nợ... năm 2017./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận