kinh tế - tài chính

Triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (ETAX)
Ngày đăng 25/01/2018 | 10:37  | View count: 2388

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cơ quan thuế (CQT) đang dần hoàn thiện hệ thống dịch vụ công điện tử đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả. Để cung cấp một cổng điện tử duy nhất cho người nộp thuế (NNT) giao dịch với cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) cho phép tất cả NNT thực hiện kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin

     Bắt đầu từ ngày 11/01/2018, Cục Thuế TP Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn tới NNT, cụ thể như sau:

     - Doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng chữ ký số vẫn thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế và tờ khai QTT TNCN tại địa chỉ https://nhantokhai.gdt.gov.vn.

     - Cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế TNCN và tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn. (trang http:///tncnonline.com.vn sẽ đóng các chức năng này).

     - Đối với tờ khai đăng ký cấp mã số thuế TNCN qua Cơ quan chi trả, Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn thực hiện gửi hồ sơ trên theo địa chỉ http:///tncnonline.com.vn cho đến khi có thông báo mới.

     Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị quý tổ chức, cá nhân liên hệ với Chi cục thuế quận Hoàng Mai (Đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế & ấn chỉ), hoặc theo số điện thoại: 043.6332772, 043.6341940, 043.6332773 để được hướng dẫn cụ thể./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận