kinh tế - tài chính

Chi cục thuế quận Hoàng Mai đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện Quyêt toán thuế năm 2017
Ngày đăng 08/03/2018 | 10:14  | View count: 11800

Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 05/4/2018, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017” nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để các Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

     Tháng đồng hành cùng người nộp thuế được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp của các bộ phận trong Chi cục như: Tuyên truyền, Kê Khai, Kiểm tra hỗ trợ về chính sách thuế, về kê khai thuế và hỗ trợ thực hiện các ứng dụng thuế với máy tính và trang thiết bị, đường truyền đảm bảo công tác hỗ trợ nhanh và hiệu quả.

     Ngày đầu tiên của “Tháng đồng hành cùng NNT” được bắt đầu mang lại hiệu quả thiết thực, người nộp thuế hài lòng với sự giúp đỡ tận tình của cơ quan thuế, góp phần nâng cao tính tuân thủ, chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế của người nộp thuế.

     Chi cục Thuế quận Hoàng Mai mong muốn người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế và khuyến cáo các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện công tác quyết toán thuế sớm để không phải xếp hàng, chờ đợi trong những ngày cao điểm. Nếu có vướng mắc đề nghị người nộp thuế liên hệ với Chi cục Thuế quận Hoàng Mai theo số điện thoại hỗ trợ 024.36341940, 024.36342772 để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời về chính sách thuế.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận