kinh tế - tài chính

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách quận họp phiên thường kỳ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018
Ngày đăng 18/05/2018 | 13:59  | View count: 282

Ngày 09/5/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Hoàng Mai. Tham dự phiên họp có đầy đủ các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận

     Ban đại diện HĐQT đã chỉ đạo NHCSXH quận triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn quận. Trong 4 tháng đầu năm NHCSXH quận đã thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay là 30.228 triệu đồng; 1.112 lượt khách hàng vay vốn, góp phần thu hút và giải quyết việc làm cho 1.895 lao động trên địa bàn quận. Tổng nguồn vốn đạt 147.770 triệu đồng, tăng 8.917 triệu đồng so với năm 2017, trong đó nguồn vốn Ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay là 19.970 triệu đồng. Tổng dư nợ 05 chương trình cho vay đến 30/4/2018 đạt 147.669 triệu đồng, tăng 9.058 triệu đồng (tỷ lệ tăng 6,5%) so với năm 2017, hoàn thành  97,6% kế hoạch được NHCSXH thành phố, UBND quận giao. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận thống nhất triển khai kế hoạch, nhiệm vụ Quý II/2018 với một số nội dung chủ yếu như sau:

     - Bám sát chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội; Quận ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận. NHCSXH quận tập trung phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.

     - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     - Triển khai cho vay chương trình Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn, trước mắt mưu tiên cho vay đối với những hộ mua mới nhà ở trước, tổng hợp nhu cầu vay vốn tập trung theo địa bàn phường để tham mưu cho UBND quận, Ban đại diện phân bổ cho các phường triển khai thực hiện.

     - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về huy động tiền gửi qua Tổ TK&VV, các tổ chức cá nhân tham gia gửi tiết tiết kiệm vào NHCSXH tại điểm giao dịch tại phường để tăng trưởng nguồn vốn huy động, tạo cơ sở để Trung ương và Thành phố cân đối bổ sung chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

     - Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng là Trưởng Ban giảm nghèo, Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ các Hội đoàn thể, Ban quản lý tổ TK&VV tại các phường.

     - Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác thông qua các Hội đoàn thể, Tổ TK&VV hoạt động hiệu quả, đúng quy định, góp phần chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến các đối hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần cùng UBND quận thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chỉ đạo và giao nhiệm vụ các Thành viên Ban đại diện, các phòng liên quan, UBND các phường căn cứ kết luận đã được thông qua tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận