kinh tế - tài chính

Vận động tài chính, hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018
Ngày đăng 18/05/2018 | 14:25  | View count: 337

Ban vận động tài chính, quỹ hỗ trợ phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 33/KH-BVĐTC ngày 26/4/2018 về vận động tài chính, hỗ trợ phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018. Theo đó, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống dịch, bệnh đặc biệt là các dịch, bệnh nguy hiểm, giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường huy động sự hỗ trợ, ủng hộ của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp và cả cộng đồng cho công tác phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm trên địa bàn quận Hoàng Mai

     Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp tạo sự đồng thuận ủng hộ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm.

     Nâng cao số lượng, chất lượng các chương trình phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, giảm thiểu tối đa sự lây nhiễm, mắc bệnh tại cộng đồng dân cư trên địa bàn.

     Thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động để huy động cá nhân, tổ chức đóng góp cho quỹ tăng 20% so với năm 2017.

     Tăng 20% tin, bài, phóng sự tuyên truyền phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm; Tăng 10% người bị ảnh hưởng và mắc dịch, bệnh nguy hiểm được hưởng hỗ trợ, chăm sóc toàn diện trên địa bàn Thành phố so với năm 2017; 100% người bệnh đang điều trị ARV có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thẻ BHYT để khám và điều trị bệnh, 10% người mắc dịch, bệnh có hoàn cảnh khó khăn, 70% trẻ mắc, 40% trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện; Duy trì và tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ, các nhóm tự lực của người bệnh mắc dịch, bệnh nguy hiểm trên địa bàn Quận. Hỗ trợ 30% - 35% Câu lạc bộ, các nhóm tự lực của người mắc dịch, bệnh nguy hiểm sinh hoạt đầy đủ và có chất lượng.

     Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, không kỳ thị phân biệt đối xử tăng cường công hỗ trợ phòng, chống dịch, nguy hiểm tại các doanh nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư; Tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn, hỗ trợ nâng cao kỹ năng phòng bệnh lây nhiễm, chăm sóc giảm nhẹ, kỹ năng thuyết phục khi xin việc cho người mắc bệnh nguy hiểm đang điều trị tại các phòng khám ngoại trú; Tổ chức các buổi sinh hoạt với các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS để cùng chia sẻ các kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng; Hỗ trợ cộng tác viên tuyên truyền phát tài liệu quảng bá truyền thông đến các tổ chức nhằm tăng cường gây quỹ.

     Hỗ trợ tiền ăn và các hỗ trợ khác cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện và phòng khám ngoại trú; Hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chăm sóc và nuôi dưỡng người mắc bệnh nguy hiểm ở giai đoạn cuối.

     Hội thảo với các cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ các năm trước để chia sẻ kinh nghiệm và báo cáo hiệu quả việc sử dụng nguồn tài trợ nhằm huy động dự án phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018.

     Triển khai hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh nhân mắc dịch, bệnh nguy hiểm có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Sử dụng kinh phí đúng theo hướng dẫn của Thành phố và có hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận