kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai tổ chức tập huấn, triển khai sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp in sẵn thông tin, có mã vạch
Ngày đăng 21/05/2018 | 17:23  | View count: 434

Thực hiện Công văn số 868/TCT-KK ngày 19/3/2018 của Tổng Cục thuế về việc sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Công văn số 11250/CT-QLĐ ngày 22/3/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc sử dụng Biên lai có mã vạch in sẵn thông tin thu thuế SDĐPNN, nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chi cục thuế quận Hoàng Mai đã tổ chức, tập huấn triển khai đến UBND các phường thu thuế SDĐPNN năm 2018 bằng Biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, mã vạch

     Đến tham gia buổi trao đổi, tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND và các đồng chí là ủy nhiệm thu, kế toán của UBND 14 phường trên địa bàn quận. Chi cục thuế đã hướng dẫn tất cả các khâu từ cấp phát biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, có mã vạch cho UBND các phường, việc giao nhận Biên lai thu thuế, sử dụng biên lai khi thu tiền, thanh quyết toán số thuế đã thu và biên lai thu thuế với Chi cục Thuế, cách xử lý đối với số biên lai cũ còn tồn tại đơn vị sử dụng... đảm bảo theo đúng các quy định về in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và quy trình quản lý thu nộp thuế sử dụng đất PNN.

     Tại buổi trao đổi, tập huấn, các đồng chí lãnh đạo phường cùng các đồng chí ủy nhiệm thu đã có nhiều ý kiến đóng góp để công tác phối kết hợp thu NSNN ngày càng hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời tiết kiện thời gian, nhân lực cho cơ quan thuế cũng như UBND phường trong việc đối soát, hạch toán biên lai thu thuế, quản lý và sử dụng biên lai, đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế sử dụng đất PNN vào NSNN, nâng cao ý thức chấp hành chính sách thuế của người dân.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận