kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Hoàng Mai hướng dẫn về quản lý thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô
Ngày đăng 31/05/2018 | 14:58  | View count: 375

Ngày 07/3/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 758/TCT-KK hướng dẫn về quản lý thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô. Để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô thực hiện đúng chính sách thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 758/TCT-KK ngày 07/3/2018 của Tổng cục Thuế, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai hướng dẫn cách kê khai, nộp thuế như sau

     - Về thuế GTGT: Nếu đơn vị đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có thành lập Chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại địa phương cấp tỉnh khác địa phương đóng trụ sở chính thì Chi nhánh thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại địa phương đối với doanh thu thu được từ hoạt động vận tải bằng xe ô tô phát sinh tại địa phương.

     Nếu đơn vị đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thành lập Chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại địa phương cấp tỉnh khác địa phương nơi đóng trụ sở chính thì Đơn vị thực hiện khai, nộp thuế GTGT tập trung tại địa phương nơi đóng trụ sở chính.

     - Về thuế TNDN: Đơn vị thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN tập trung tại địa phương nơi đóng trụ sở chính.

     Chi cục thuế quận Hoàng Mai thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn quận Hoàng Mai được biết và thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772 để được giải đáp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận