kinh tế - tài chính

MTTQ quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội về việc phát triển Kinh tế - xã hội của quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 20/06/2018 | 09:54  | View count: 294

Sáng ngày 13/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội góp ý đối với Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBND quận. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ban Tư vấn Dân chủ - pháp luật, Ban Tư vấn Văn hóa - xã hội của MTTQ quận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ 14 phường

     Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT ngày 13/11/2017 của Ban Thường trực UB MTTQ quận Hoàng Mai về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận năm 2018 đã được Quận ủy Hoàng Mai phê duyệt tại Văn bản số 629-CV/QU ngày 30/01/2018.

     Các đại biểu đã nghe toàn văn dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 của UBND quận, sau khi nghiên cứu và căn cứ vào Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND quận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của quận Hoàng Mai tại kỳ họp thứ 5; trên cơ sở thực tế các đại biểu đã có những ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị đều cơ bản nhất trí với các nội dung Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBND quận.

     Các ý kiến cho rằng trước những kết quả khả quan đã đạt được như kinh tế giữ vững tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất các ngành tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách đảm bảo so với dự toán thành phố giao và HĐND Quận quyết nghị (ước đạt 51%). Việc thực hiện nghiêm túc chủ đề năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát quyết liệt, rõ trách nhiệm. Kỷ cương hành chính được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, ngành giáo dục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng dạy và học được nâng lên. Việc thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai; giữ vững kỷ cương trật tự đô thị. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự được bảo đảm và giữ vững, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội,... trước những kết quả tích cực trên đã thể hiện được sự triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, tăng cường phối hợp triển khai thực hiện giữa Quận với Sở, ngành Thành phố và các phường, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ với các ban của Đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ quận đến cơ sở để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó đã có một số ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhài - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị đã thể hiện trách nhiệm của giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận sẽ tổng hợp gửi các cơ quan liên quan xem xét.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận