kinh tế - tài chính

Hoàng Mai thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 26/06/2018 | 17:21  | View count: 622

Năm 2018, Chi Cục Thuế quận Hoàng Mai triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa bền vững; Tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, không phát sinh doanh thu. Số Doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn còn ở mức cao đã tác động không nhỏ tới nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

     Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Cục thuế Thành phố Hà Nội, của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hoàng Mai; Sự phối hợp có hiệu quả của các Phòng, ban, ngành, các Phường, cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì phát triển hoạt động SXKD và sự tuân thủ pháp luật về thuế của cộng đồng doanh nghiệp và Người nộp thuế; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCC Thuế, Chi Cục Thuế quận Hoàng Mai đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2018.

     Năm 2018, Chi cục thuế quận Hoàng Mai được giao dự toán thu NSNN là 7.094,2 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất: 3.091,2 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 4.003 tỷ đồng.

     Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 Thủ đô nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng sẽ tiếp tục đà phục hồi ổn định với mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2017 và có nhiều điều kiện, cơ hội thuận lợi để phát triển nhưng đi liền với đó cũng là không ít những thách thức, khó khăn đan xen.

     Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, Chi cục Thuế Hoàng Mai giao cho các đồng chí Phó chi cục trưởng tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được, có các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017. Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước thực hiện 3.610,4 tỷ đồng, đạt 51% dự toán pháp lệnh, tăng 68 % so cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất (trừ đấu giá) 1.612 tỷ, tiền thuê đất 258 tỷ.

     Trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục đã thực hiện cấp 1934 mã số thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thành lập mới.Trong đó: 1173 MST của tổ chức, và 761 hộ cá nhân kinh. Tuy nhiên số lượng các tổ chức, doanh nghiệp ngừng hoạt động 6 tháng đầu năm có xu hướng gia tăng, cụ thể: Tổng số tổ chức, doanh nghiệp tạm nghỉ, ngừng  hoạt động  là 337 đơn vị, trong đó: 282 đơn vị tạm nghỉ kinh doanh (tăng 22% so cùng kỳ).

     Để đạt được kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm 2018, chi cục thuế Hoàng Mai đã triển khai và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

     Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế

     Chi cục luôn chủ động tuyên truyền, hỗ trợ để Người nộp thuế biết, hiểu, thực hiện đúng chính sách thuế, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội; Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo phương thức điện tử, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tăng cường đối thoại, hỗ trợ theo loại hình, đối tượng; Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động hỗ trợ Người nộp thuế, phát triển hệ thống đại lý thuế, tư vấn thuế… Kịp thời khen thưởng, tuyên dương và tôn vinh NNT thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, các tổ chức, cá nhân ngoài ngành có thành tích xuất sắc, tham gia, đồng hành cùng với cơ quan thuế trong  công tác quản lý thuế.

     Thứ hai, công tác đôn đốc nợ đọng

     Công tác triển khai thu nợ 6 tháng đầu năm cũng được Chi cục triển khai triệt để. Chi cục đã ra quyết định số 2838/QĐ-CCT-QLN ngày 09/02/2018 về việc giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 tới từng cán bộ thuế:

     * Đối với tiền thuê đất, tiền sử dụng đất:

     - Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai theo quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND Quận Hoàng Mai.

     - Chi cục thuế quận Hoàng Mai đã có công văn gửi Cục thuế TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Sở tài nguyên và môi trường kiến nghị thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn có số nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất: Công ty CP đầu tư và Bê Tông thịnh Liệt, Công ty CP đầu tư xây dựng Ngân Hàng, … với tổng số tiền nợ chây ì là 53,7 tỷ đồng.

     - Chi cục thuế quận Hoàng Mai đã có công văn gửi Cục thuế TP Hà Nội, sở kế hoạch đầu tư đề nghị thu hồi giấp phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH đá quý Thế Giới, Công ty Cổ phần quốc tế CT Việt Nam,Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5,Công ty CP đầu tư và Bê Tông thịnh Liệt với tồng số tiền nợ chây ì là 523,3 tỷ đồng.

     - Tham mưu cho thường trực Quận Ủy mời 32 doang nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ngày 14  tháng 03 năm 2018. Kết quả đã thu được 261,5 tỷ đồng.

     * Đối với khối doanh nghiệp và khu vực hộ kinh doanh:

     - Chi cục đã tổ chức mời các Doanh nghiệp nợ thuế lên UBND phường tuyên truyền đôn dốc cùng UBND phường, Chủ Tịch phường chủ trì, cơ quan Thuế chủ động về kịch bản.

     - Thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản; biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Công văn phối hợp Công An phường, Ngân hàng.

     - BLĐ thường xuyên họp với HĐTV thuế phường, đánh giá, các nguồn phải thu và khai thác các nguồn thu trên địa bàn, HĐTV thuế phường đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, các tổ công tác đôn đốc thu hồi nợ.

     - Kiểm tra thường xuyên hộ sử dụng hóa đơn, yêu cầu hộ kinh doanh khai thuế sát với doanh thu thực tế phát sinh. Đồng thời thực hiện nộp ngay các khoản thuế phát sinh vào NSNN.

     Chi cục đã thường xuyên báo cáo tình hình nợ đọng tiền sử dụng đất, phân tích làm rõ nguyên nhân và đề xuất các biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ đọng, góp phần tăng thu tiền sử dụng đất cao nhất từ trước đến nay; Tham mưu kịp thời với Quận ủy, HĐND, UBND Quận chỉ đạo các ngành, các cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan Thuế các cấp trong công tác quản lý thuế trên địa bàn, đặc biệt trong công tác đôn đốc thu, chống thất thu, thu hồi nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Năm 2018, Chi cục tập trung cải cách hành chính thuế mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Lấy sự hài lòng của Người nộp thuế, của nhân dân là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính; Kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp pháp luật hiện hành và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho Người nộp thuế. Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2018 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cả năm 2018, Chi cục Thuế Hoàng Mai bám sát và triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của công tác thuế đã đặt ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận