kinh tế - tài chính

Tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe
Ngày đăng 02/07/2018 | 10:16  | View count: 1580

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT (sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2015 quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc sức khỏe của nhân dân

     Để mọi người dân hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, chúng tôi xin phổ biến những nội dung cơ bản như sau:

      1. Về đối tượng tham gia:

     Luật quy định Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).

     2. Về thủ tục tham gia, mức đóng và phương thức đóng:

     Để tham gia BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có trách nhiệm khai chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (vào mẫu DK01) theo hướng dẫn của UBND các xã phường, thị trấn.

     3. Phương Thức đóng:

     Người tham gia được lựa chọn 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đóng BHYT một lần thông qua đại lý thu (UBND xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa xã).

     Mức đóng hàng tháng được quy định như sau: người thứ nhất một tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

      4. Về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT

     Người tham gia lần đầu, hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên  thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

     Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng 10 ngày, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu hoặc đóng trực tiếp tại BHXH quận, huyện.

     Người tham gia BHYT theo hộ gia đình được hưởng các quyền lợi như sau:

     Một là , được cấp thẻ BHYT.

     Hai là, được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi (đối với tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính) theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý.

     Ba là, được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

     Bốn là, được cơ quan BHXH giải thích cung cấp thông tin về BHYT.

     Năm là, được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

     5. Mức hưởng

      Được Quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo các mức hưởng như sau.

     A; Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được cơ quan BHXH thanh toán theo mức:

     * 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng:

     - Khi KCB tại tuyến xã,

     - Tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở mọi tuyến điều trị,

     - Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến.

     - Đăng ký KCB ban đầu tại Trung tâm y tế xã, Phòng khám đa khoa, Bệnh viện tuyến huyện được đi KCB tại Trung tâm y tế xã, Phòng khám đa khoa, Bệnh viện huyện trong cùng tỉnh.

     * 80% chi phí khi KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT

     B; Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức sau: Khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mức thanh toán là 60% chi phí điều trị, Khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện trung ương được thanh toán 40% chi phí điều trị.

     C; Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT như trường hợp KCB đúng tuyến.

     D; Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT được thanh toán tối đa không vượt quá mức sau.

     Ngoại trú: tại cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương là 60.000 đồng.

     Nội trú: tuyến huyện và tương đương: 500.000 đồng; tuyến tỉnh và tương đương: 1.200.000 đồng; tuyến trung ương và tương đương: 3.600.000 đồng.

     Theo lộ trình tăng giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế quy định mức giá tối đa, gồm chi phí trực tiếp và tiền lương vào giá dịch vụ y tế đối với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Tiến trình này để bảo đảm bình đẳng, cùng một mức giá giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ, chỉ khác về chi trả. Người có thẻ bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế chi trả (trừ phần đồng chi trả của một số nhóm và một số dịch vụ, thuốc, vật tư không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ). Người không có thẻ BHYT phải tự trả tiền với gánh nặng viện phí không hề nhỏ.

     Tham gia BHYT được xem là một chiếc phao, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy tích cực tham gia BHYT để nhận được những hỗ trợ trong dịch vụ khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận